Extra uitgaven voor jeugdhulp bezorgen Emmen rode cijfers

EMMEN - De gemeente Emmen heeft over 2017 een tekort van 4,3 miljoen euro. Dat tekort komt vrijwel helemaal door hogere uitgaven voor jeugdhulp. Dat blijkt uit de jaarrekening die de gemeente vandaag presenteerde.

Emmen zag de overschrijding eerder dit jaar al aankomen. Wethouder Robert Kleine gaf toen al aan dat het een tegenvaller van vier miljoen zou kunnen opleveren. Het werd uiteindelijk 3,6 miljoen aan extra uitgaven voor jeugdhulp.


Dat er meer geld aan jeugdhulp is uitgegeven heeft meerdere oorzaken, zo legt wethouder financiën Jisse Otter uit. “We hebben als gemeente nauwelijks vat op de instroom. Als de rechter of een arts iemand verwijst, dan moeten wij de zorg betalen. Ook speelt mee dat het Rijk ons minder geld geeft dan de zorg kost en dat we extra hebben geïnvesteerd, juist om meer grip te krijgen op het proces.”

Om de tafel
De gemeente wil op korte termijn met de zorgaanbieders om de tafel om samen te kijken hoe de kosten onder controle kunnen worden gehouden. Op termijn wil de gemeente ook praten over de contracten met de aanbieders. Verder is er begeleiding van artsen, zodat in overleg gekeken kan worden welke zorg echt nodig is.

Dat zijn maatregelen die niet op hele korte termijn vruchten afwerpen. Emmen houdt daarom ook voor dit jaar rekening met een tekort. Maar volgens Otter moet daar niet al te dramatisch over worden gedaan. "We hebben het voor dit jaar over 3,3 miljoen, op een totale begroting van zo’n 400 miljoen."

OZB 
Het verhogen van de OZB is volgens Otter absoluut niet aan de orde. "Daar hebben we binnen de coalitie harde afspraken over. De burger gaat hier niks van merken." Op 14 juni en 28 juni praat de gemeenteraad over de jaarrekening.

Deel dit artikel: