Verzet groeit in Kloosterveen tegen plan voor gasloze wijk

Gasloos Kloosterveen
Verontruste wijkbewoners van Kloosterveen willen niet noodgedwongen aan de warmtepomp © eigen foto
Bijna duizend bewoners van de wijk Kloosterveen in Assen zeggen in een enquête 'nee' tegen de warmtevisie van de gemeente. De gemeente wil dat Assens jongste woonwijk van het gas afgaat en overschakelt op volledig elektrisch. Warmtepompen zouden dan de meest voor de hand liggende oplossing zijn. Maar in de wijk zijn grote twijfels.
De werkgroep Gasloos Kloosterveen begon vorige week een enquête in de wijk met 4000 huizen. De initiatiefnemers wilden weten in hoeverre mensen bezorgd zijn over de plannen om de woonwijk van het gas af te halen.

Onrust na energiecafé

Aanleiding was alle onrust die ontstond na een online energiecafé, waar de gemeente en wethouder Karin Dekker (GroenLinks) de warmtetransitie toelichtten. Honderden Kloosterveners volgden de sessie, en waren bezorgd en verontrust over het plan om hun wijk als één van de eerste in Assen van het aardgas af te halen.
Volgens werkgroeplid Anita de Rijke stond het aantal reacties op de enquête rond het middaguur op 935. "Da's toch een enorme respons. En daarna zijn er nog wel meer binnengekomen. Maar we zijn ermee gestopt, omdat we toch de balans moesten opmaken."

Twee proefwijken

Ons land gaat van het aardgas af, en elke gemeente maakt een plan hoe dit op een goede manier kan voor 2050: dat is de Transitievisie Warmte. Ook Assen heeft zo'n plan opgesteld, waar de gemeenteraad zich nog over moet buiten. Per wijk is gekeken welke alternatieven voor aardgas mogelijk zijn.
Volgens het klimaatakkoord, moeten er in ons land voor 2030 al 1,5 miljoen huizen gasloos zijn. Voor Assen zijn er volgens wethouder Karin Dekker (GroenLinks) dan bijna 5000 woningen die voor die tijd van het gas af moeten. "En na 2030 moeten dan nog een hele slag maken."
Voor Kloosterveen denkt Assen voor de meeste huizen aan 'all electric', en zijn warmtepompen in beeld. Maar daar gruwelen de bewoners van, onder meer vanwege de hoge kosten. Ook hebben ze het idee dat ze geen keuzevrijheid hebben, ze zijn bang dat hun wijk al in 2030 van het gas af gaat. Assen heeft namelijk twee proefwijken waarmee ze voorop wil lopen, en 2030 is herhaaldelijk als streefjaar genoemd. Behalve Kloosterveen is ook de oudere wijk Lariks proefwijk. Daar denkt de gemeente aan een warmtenet.

Weerstand

Vorige week donderdagavond werd de warmtevisie voor het eerst door de gemeenteraad besproken. En daar bleek ook al de onrust en forse weerstand vanuit Kloosterveen. Om de gevoelens beter in beeld te brengen bij de politiek, is volgens Anita de Rijke de enquête gehouden. De werkgroep Gasloos Kloosterveen wil de uitkomst tijdig naar de gemeenteraadsfracties sturen, omdat die morgenavond definitief beslissen.
Behalve de enorme respons op de enquête stromen er ook allerlei brieven bij de gemeente binnen van verontruste Kloosterveners. Het steekt ze vooral dat wethouder Karin Dekker blijft hameren op volledig elektrisch als beste keuze voor Kloosterveen en de streefdatum van 2030. "Er is inmiddels een gesprek met haar geweest. Maar dat heeft ons zeker niet gerustgesteld. Ze houdt voet bij stuk dat Kloosterveen van het gas af moet voor 2030. Ze zegt er dan wel bij dat de gemeente gaat kijken of het haalbaar is, maar waarom moet dat per se 2030 zijn?", vraagt Anita de Rijke zich af.

Even flink gas terug

Een groot deel van Kloosterveen wil dat er eerst goed naar de wijkbewoners wordt geluisterd, voordat de gemeenteraad de Transitievisie Warmte definitief vaststelt. "Even flink gas terug", is volgens De Rijke het devies.
Huizenbezitters in Kloosterveen zijn bang dat ze door die warmtevisie voor het blok worden gezet, en uiteindelijk toch aan de warmtepomp moeten. Dat de visie volgens de wethouder 'een routekaart' is, flexibel is en elke vijf jaar weer aangepast kan worden, daar geloven veel bewoners niet in. Ook niet dat ze straks nog uitvoerig mogen meepraten met het wijkuitvoeringsplan dat de gemeente wil opstellen, en dat alle keuzes nog openliggen.
"Je kijkt toch eerst in de wijk wat voor mensen haalbaar en betaalbaar is, voordat je zo'n visie vastlegt. Dat is wat ons betreft de goede volgorde en niet andersom. Dus leg eerst je oor eens heel goed te luister, wat willen de Kloosterveners? En wat vooral niet? En dat doen wij dus met deze enquête", zegt De Rijke. Volgens haar is het beslist niet zo, dat de wijk niet nadenkt over het klimaatprobleem en de noodzaak van verduurzaming van de huizen. "We zijn ook bezig met het milieu, en wat kunnen we zelf doen."

Warmtevisie ijskast in

De werkgroep Gasloos Kloosterveen wil dat de Asser Transitievisie Warmte voorlopig in de ijskast wordt gezet, en dat de gemeente eerst de wijk ingaat, om daar de ideeën op te halen. "We zeggen niet dat het de prullenbak in moet. Maar ga eens luisteren. Er zijn ook mensen die niet willen, of die niet kunnen. Als gemeente moet je dan je best doen om mensen ervoor warm te maken", stelt De Rijke.
Ze wil ook weten wat er financieel tegenover staat. "Want kosten voor een warmtepomp houden niet op bij 15.000 euro, wat de wethouder suggereert, die lopen als snel op naar 35.000 tot 40.000 euro. Wie betaalt dat? Roepen dat mensen dan maar een lening moeten afsluiten, dat kun je niet maken."

'Mensen gaan over eigen huis'

Volgens wethouder Karin Dekker staat nog helemaal niets vast, en beslissen wijkbewoners zelf mee over de transitie naar gasloos. "De warmtevisie is een routekaart. We gaan een heel traject in van informeren. Mensen gaan over hun eigen huis."
Dekker blijft erbij dat 'all electric' de meest voor de hand liggende keuze is voor het gros van de huizen in Kloosterveen. "En voor een klein deel moeten we kijken naar alternatieven, omdat de huizen wat ouder zijn of te dicht op elkaar zitten. Komend jaar maken we met de bewoners een uitvoeringsplan. Daar moet de gemeenteraad ook weer een besluit over nemen. Dan kan raad ook de bepalen of ze dat een goed plan vindt en hoe de bewoners erin betrokken zijn en wat hun opvatting is", aldus de wethouder.
De wethouder hoopt dat morgenavond, ondanks alle onrust, de warmtevisie kan worden vastgesteld in de gemeenteraad. "Dan kunnen we in elk geval samen aan de slag."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl