Coalitie laat afvaltarief met rust en wil ook geen extra zonneparken in Midden-Drenthe

BEILEN - Het nieuwe college van Midden-Drenthe heeft gisteravond het coalitieakkoord voor de komende vier jaar gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen samengesteld. Dat betekent dat er nog veel inhoudelijk openligt. Het college gaf eerder aan dit als groot voordeel te zien, omdat de rol van inwoners dan groter is.  


Sommige oppositieleden vinden wel dat het akkoord daardoor concrete doelstellingen en ambities mist. "Meetbare doelen afspreken is politiek lef hebben. We missen die doelen op verschillende thema’s en daardoor missen we een lijn voor de komende vier jaar", zegt Henk Heideveld van de ChristenUnie tijdens de gemeenteraad. 

Diftar 
Toch staan in het coalitieakkoord ook duidelijke afspraken. Zo is het college het erover eens dat de Diftarregeling niet wordt gehanteerd voor restafval. Bij die regeling hangen de kosten af van het gewicht van je afval. Het college wil geen verschillende tarieven, maar wil juist inzetten op voorlichting. Tot spijt van GroenLinks en D66. "Diftar is niet zo negatief zoals hier steeds gezegd wordt, maar neutraal voor zij die niks doen en juist positief voor zij die er wel wat moeite voor doen", benoemt Harma van der Roest van D66.   

Waarop Joop Kramer van de PvdA het akkoord verdedigde: "Diftar betekent wel degelijk een behoorlijke kostenpost voor sommige mensen. De burger zit aan het einde van de pijplijn. De burger die zijn afval scheidt, blijft dat heus wel doen."

Zonneparken 
Het college heeft in het coalitieakkoord duidelijk aangegeven voorlopig geen beslissingen te nemen over zonneparken (m.u.v. enkele vergevorderde plannen). Daarvoor willen ze eerst een verstandige afweging maken en de ontwikkelingen beter in kaart brengen. 

De ChristenUnie is bang dat het college de plannen daardoor maar voor zich uit blijft schuiven. Ze zeggen dat het college duidelijker had moeten vaststellen wat ze precies willen bereiken met het beleid op het gebied van duurzaamheid.  

Kramer van de PvdA vindt dat contraproductief. "We worden overspoeld met aanvragen en grondeigenaren worden ondertussen lekker gemaakt. Als je ziet wat er allemaal op ons afkomt, moeten we toch kritischer gaan kijken voordat we een besluit nemen. Voor de lange termijn staan ze helemaal niet on-hold."

Vakantieparken 
De vakantieparken in Midden-Drenthe worden in twee groepen verdeeld: aantrekkelijke vakantieparken voor toeristen en vakantieparken waar mensen permanent willen wonen. Per vakantiepark wil de gemeente gaan onderzoeken welk beleid het beste aansluit bij de wensen van dat park.

Ook wordt er een proef gedaan om permanente bewoonbaarheid van vakantieparken te testen. Burgemeester Damsma richt zich op de taken van het 'vitaal' houden van de vakantieparken tot enige verbazing van gemeenteraadsleden.  

Weima van GroenLinks: "Dit is een politiek zeer beladen onderwerp, waar echt politieke beslissingen genomen moeten worden. Er moeten keuzes gemaakt worden die grote financiële gevolgen hebben en waar dingen fout kunnen gaan. Natuurlijk heeft de burgemeester daar wel een handhavende rol in. Maar de oplossingen moeten vanaf de kant van beleid op het gebied van recreatie komen." Weima had liever gezien dat de wethouder van toerisme en recreatie de taak op zich had genomen. 

De wethouders Dennis Bouwman, Anique Snijders, Jan Schipper en Erjen Derks zijn zonder problemen in hun nieuwe functie benoemd en beginnen vanaf vandaag aan hun nieuwe baan.
Deel dit artikel: