Grote bodemvervuiling Hoogeveen dwarsboomt winning schone energie uit grondwater

HOOGEVEEN - De ernstig vervuilde diepe bodem van Hoogeveen is een probleem voor toekomstige duurzame energiewinning uit het grondwater.
Door de vervuiling is er in een flink deel van Hoogeveen een boringsverbod. Vanaf bedrijventerrein De Wieken tot aan het centrum en tot aan de Hoogeveense Vaart. Bedrijven en huishoudens die een bron willen boren om warmte of koude uit het diepe grondwater te winnen, mogen dat niet. Onder meer nieuwbouwproject De Kaap in het centrum liep tegen dat probleem aan.

Welke rommel zit er in de bodem?

Onder industriegebied De Wieken en een deel van het centrum lopen grote vervuilingspluimen, veroorzaakt door oude industrie. Die hebben de bodem vervuild met onder meer giftige oplosmiddelen zoals gechloreerde koolwaterstoffen.
Het kankerverwekkende vinylchloride, maar ook TRI en PER zijn tientallen jaren geloosd. Die vervuiling is nu ver in de bodem doorgedrongen. Door grondwaterstromingen onder Hoogeveen zijn die vervuilingspluimen flink aan de wandel gegaan en hebben samen een grote bodemverontreiniging veroorzaakt.
Animatie van de vervuiling, drinkwaterwinning en boringsvrije zone in Hoogeveen

Boren is vervuiling verplaatsen

"Door in de vervuilde grondlaag te boren of er doorheen te boren, vermeng je de vervuilde laag met de schone, diepere waterlaag onder Hoogeveen waar de WMD drinkwater en DOC Kaas productiewater uit halen. Tussen de laag met de vervuiling en de diepe, schone waterlaag zit een pakket klei. Daarvan dachten we altijd dat die ondoordringbaar was, maar dat blijkt nu op een paar plekken niet zo te zijn. Dan moet je er zeker niet in gaan boren, want dan is de kans dat de grondwatervervuiling bij het drinkwater komt, nog groter", legt projectleider Duurzaamheid Erik Dusseljee van de gemeente Hoogeveen uit.
Er loopt al een onderzoek naar de kans dat de vervuiling vanzelf door de kleilaag heen kan komen en zo de drinkwaterwinning in het Bentinckspark bedreigt.
Animatie van de vervuilingspluimen in de bodem onder Hoogeveen

Duurzame energie en zuiveren

Toch wil Dusseljee in de toekomst de bodem in voor warmte- en koudewinning. Sterker nog: hij ziet kansen om ook wat aan de vervuiling te doen.
"We moeten van het aardgas af en op zoek naar duurzame energiebronnen. Neem nou bijvoorbeeld De Tamboer. Die denkt nu na over een grote renovatie. Als de theaterzaal vol zit, heb je koude nodig om te koelen. Als het buiten koud is, wil je dit energieslurpende gebouw goed kunnen verwarmen. Als je dat met water uit de vervuilde laag doet en het eerst zuivert, kun je het nadat je de warmte of koude eruit het gehaald, het schone water terug in de grond pompen of boven de grond hergebruiken."
In beide gevallen doe je volgens Dusseljee dan iets aan de vervuiling. "Of er komt gezuiverd water terug in de bodem, of je onttrekt vervuild water aan de bodem. In beide gevallen wordt de vervuiling minder."
De Gemeente Hoogeveen, Woonconcept, het Roelof van Echten College, het Jannes van der Sleedenhuis, ziekenhuis Bethesda, autobedrijf Otten en de Drentse Motorenrevisie hebben al een warmte/koude-energiewinning uit de bodem.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl