'Valse start voor Stichting De Toegang, maar zaken gaan beter'

Zorg
De samenwerking tussen de gemeente Emmen en zorgportaal De Toegang kan beter © Sabine van Erp via Pixabay
Stichting De Toegang heeft weliswaar een valse start gemaakt, maar de zaken gaan beter. Dat is in het kort de voornaamste conclusie van de evaluatie over de eerste vier jaar van het zorgportaal in de gemeente Emmen.
Sinds vier jaar is De Toegang bezig om inwoners te helpen met vragen over huishoudelijke hulp, begeleiding hulpmiddelen, beschermd wonen en jeugdvragen. Een belangrijk uitgangspunt was destijds een stap te zetten naar één onafhankelijk toegangsloket voor hulpvragen, informatie, advies en ondersteuning voor inwoners.

Te positief gedacht

Het rapport geeft aan dat de gemeente te positief heeft gedacht over de decentralisaties. In de afgelopen periode is te zien dat er verbeteringen zijn doorgevoerd, maar nog steeds valt er ook het nodige aan te passen. Dat geldt voor De Toegang, maar zeker ook voor de gemeente. Een verbeterpunt is bijvoorbeeld ook de verbinding tussen beide organisaties.

Fors gekort

In 2015 kregen gemeenten veel nieuwe sociale taken erbij vanuit het Rijk, namelijk het uitvoeren van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Gemeenten werden fors gekort op het geld dat meekwam en voor een groot deel was het werkterrein onbekend.
Het rapport laat zien dat de ambities, die in een te korte tijd moesten worden verwezenlijkt, wellicht te hoog waren. Tegelijkertijd is te zien dat de kwaliteit toeneemt. Bijvoorbeeld op het gebied van beschermd wonen.
Ook heeft de gemeente Emmen de afgelopen jaren goede resultaten behaalt in de klanttevredenheidsonderzoeken, met name op het gebied van schoonmaakondersteuning en begeleiding.

Geen grote veranderingen

Zowel gemeente als De Toegang vinden dat het aan beide zijden beter kan. Op dit moment is er echter geen sprake van rigoureuze veranderingen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl