Werkgroep pleit voor bomen-Wikipedia De Wolden

Jurr van Dalen en Astrid Willemsen
Jurr van Dalen en Astrid Willemsen © RTV Drenthe
Inwoners van gemeente De Wolden moeten actief gaan meehelpen met het in kaart brengen van alle bomen in de gemeente. Op die manier worden ze zich meer bewust van het groen in hun omgeving en gaan ze het meer waarderen.
Die aanbeveling doet de Werkgroep Bomen en Landschap. De werkgroep denkt aan een Wikipedia-achtige website, waar inwoners zelf bomen kunnen aanmelden.

Unieke kaart

"Een interactieve en unieke kaart als deze kan het voor onze inwoners extra leuk en interessant maken om met hun eigen leefomgeving bezig te zijn", schrijft de werkgroep. Volgens voorzitter Jurr van Dalen bestaat zo'n bomen-wikipedia nog niet in Nederland. "Wie zich beter bewust is van het belang en de waarde van bomen, heeft veelal ook een positiever beeld over het landschap. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente dit belang nog beter uitdraagt."
Aan de hand
Daar sluit Astrid Willemsen, eveneens bij de werkgroep betrokken, zich bij aan. "Vroeger liep ik aan de hand van mijn opa door het bos, die me alles vertelde over de bomen om ons heen. Die beleving heb ik nog steeds als ik door het bos loop en die willen we ook met deze site nabootsen."
Sinds 2012 kunnen bomen in De Wolden zonder vergunning worden gekapt. "Dat heeft in de afgelopen jaren weliswaar niet geleid tot massale bomenkap, maar in veel gevallen wel tot verschil van inzicht en onduidelijkheid", concludeert de werkgroep. Voor gemeentelijke bomen en die op de waardevollebomenlijst is wel een vergunning nodig. Door alle bomen in beeld te brengen, kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat een waardevolle boom in een tuin zomaar wordt omgehakt.

Interactie

Om de onduidelijkheid weg te nemen over het kapbeleid, werd de werkgroep ingesteld met deskundigen, ambtenaren, mensen van landbouw- en natuurorganisaties en inwoners. De werkgroep ziet daarbij dus een belangrijke rol weggelegd voor inwoners. Ze willen interactie tussen gemeente, grondeigenaren en inwoners. "Maatschappelijk draagvlak groeit als inwoners betrokken blijven bij ingrepen in hun groene leefomgeving."
De inmiddels opgeheven werkgroep stelt ook voor een herplantplicht in te voeren als voorwaarde voor een kapvergunning. Die moet vervolgens ook gehandhaafd worden.

Houtwallen

Een ander belangrijk thema in de aanbevelingen van de werkgroep zijn houtwallen. "Het aantal houtwallen, houtsingels, bomenrijen, bomengroepen en vrijstaande bomen in De Wolden is de laatste tientallen jaren afgenomen. Ook de kwaliteit is achteruitgegaan", concludeert de werkgroep. Wat weg is komt niet in dezelfde vorm terug, toch staan in het advies aanbevelingen om houtwallen terug te brengen en maatregelen om te voorkomen dat er meer verdwijnt.
Zo is er handhaving nodig rond landbouwpercelen, waar nog te vaak houtwallen verwijderd worden. Maar handhaving werkt alleen als overduidelijk is dat er gekapt wordt. "Handhaving wordt lastig als houtsingels op geleidelijke wijze verdwijnen en uiteindelijk slechts herkenbaar zijn aan een aantal 'overgebleven bomen'", stelt de werkgroep. "Het is dan effectiever om stimuleringsregelingen in te zetten voor duurzaam onderhoud, herstel en nieuwe aanplant."
Werkgroep pleit voor bomen-Wikipedia De Wolden