Alle kinken uit de kabel: glasvezelnetwerk Midden-Drenthe is een feit

WITTEVEEN - Het heeft vrijwilligers en de coöperatie Sterk Midden-Drenthe bloed, zweet en tranen gekost, maar in de hele gemeente Midden-Drenthe kan na vandaag iedereen gebruik maken van glasvezel. De laatste meters glasvezelkabel worden dezer dagen aangelegd. Daarmee is Midden-Drenthe de eerste grote gemeente met 100 procent glasvezeldekking.
De coöperatie Sterk Midden-Drenthe moest om dat te bereiken zo'n 5.860 huizen aansluiten, 550 kilometer graven en 2 miljoen meter glasvezel onder de grond stoppen. "Dat zijn waanzinnige getallen en echt een prestatie. We hebben nu sneller internet dan in Amsterdam of Rotterdam," zegt directeur Roel Seele trots.

Burgerinitiatief 
De coöperatie had dat niet kunnen doen zonder de hulp van vrijwilligers. De droom om het hele buitengebied van Midden-Drenthe aan snel internet te helpen, begon zes jaar geleden als burgerinitiatief.

"Als je op het platteland woont in een dunbevolkt gebied, dan is dat niet een voorziening die door de overheid wordt geregeld, maar een voorziening die moet worden geregeld door de inwoners zelf," legt Willem Tanis, voorzitter van de ledenraad van Sterk Midden-Drenthe en voorzitter van dorpenoverleg uit.  

"Zeker op het platteland is het cruciaal om glasvezel te hebben. Juist vanwege het dunbevolkte karakter en het feit dat er relatief veel ouderen wonen, waar we straks met de techniek wel voor medische ondersteuning moeten zorgen. Maar bijvoorbeeld ook voor een boer die een melkrobot heeft waarvoor een snel digitaal netwerk een vereiste is. Het platteland moet wel bewoonbaar blijven en mensen blijven aantrekken," aldus Tanis.  

Ondanks dat het plan nog pril was, zetten bewoners vrij snel hun handtekening. Ook Tanis zelf vond dat een spannende uitdaging en is blij dat anderen volgden. "Ze hebben getekend en dat geeft toch aan dat er vertrouwen was. Dat vind ik zeer waardevol, maar ook respectvol."

Dat was geen fijne periode kan ik je vertellen
Roel Seele

Maar de coöperatie was er niet met alleen de eerste steun van bewoners. Zo stond ze voor een lastige situatie toen halverwege de providers bij het project afhaakten. "Dat was geen fijne periode kan ik je vertellen. We zijn erg blij dat we drie andere providers hebben kunnen binnenhalen," vertelt Seele.   

Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer noemt het afhaken van de providers een 'meningsverschil over de hoogte van het aansluittempo'. Seele bevestigt die conclusie. "De uitrolsnelheid van BAM lag voor de providers te hoog. Ook vanwege de financiële kant van het verhaal hebben ze gezegd "we stoppen ermee"."  


Door de wissel van providers moesten bewoners een nieuw abonnement afsluiten en bij sommigen bracht dat twijfel met zich mee. "Van het aantal abonnees dat we toen hadden hebben we 90 procent teruggehaald. Die 10 procent willen we nog graag terugkrijgen. Die gaan we de komende 1,5 jaar binnenhalen," zegt Seele vastberaden. 

Uitdagingen
De uitdagingen stapelden zich op. Tijdens het aanleggen van de glasvezelkabels traden er storingen op bij bewoners die al wel glasvezel hadden. Ongelukkig genoeg viel dit samen met de prime time van de Olympische Spelen. 

"Dat heeft ons 24/7 beziggehouden want dat duurde niet een week, maar ruim drie weken om het netwerk te herstellen." Bewoners werden ongeduldig en volgens Tanis konden mensen van de coöperatie bijna geen boodschappen doen of een verjaardag bezoeken zonder vragen te krijgen over glasvezel. 

Eind augustus starten we weer met onze campagne
Roel Seele

Tanis vertelt dat burgers zich af en toe zorgen maakten of terugkrabbelden. "Niet iedereen was meteen enthousiast. Het was natuurlijk een burgerinitiatief. De vraag is dan altijd of voldoende professionaliteit aanwezig is om het plan te realiseren. Daar zijn in het proces, terecht, af en toe wel eens vraagtekens bij gezet. Maar we hadden geen alternatief, als we het niet op deze manier zouden regelen, hadden we het nooit gekregen."  

Politiek 
De lokale en provinciale politiek steunden de initiatiefnemers door een hypothecaire lening van 13 miljoen euro te verstrekken, maar namen hiermee best een risico. Vooral op het moment dat de providers afhaakten en de coöperatie voor een probleem stond. De PvdA vroeg om opheldering aan het college en ging daarnaast ook zelf met de coöperatie in gesprek. 

Ook gedeputeerde Henk Jumelet zegt wel even een projectleider te hebben aangesproken toen hij van het afhaken van de providers hoorde, maar zich niet echt zorgen te hebben gemaakt. Volgens hem is de aanleg van glasvezel in de provincie eigenlijk niet mogelijk zonder lening van de overheid.  

Groei 
De coöperatie is trots maar heeft haar doel nog niet helemaal bereikt. De 10 procent van de leden die ze destijds bij de providerswissel zijn kwijtgeraakt, willen ze graag opnieuw werven. "We gaan nu acties voorbereiden en eind augustus starten we weer met onze campagne zodat we eind december wel op het aantal zitten dat we willen hebben," kondigt Seele aan.