Conflict hoveniersbedrijf Peize voor de rechter: 'Gemeente voert een zwabberbeleid'

Hoveniersbedrijf
De buren ondervinden last van het hoveniersbedrijf © Google Streetview
Hoveniersbedrijf Albert de Boer en de buren van dit bedrijf stapten vandaag naar de rechter over de bedrijfsactiviteiten van De Boer op zijn perceel aan De Pol in Peize. De gemeente Noordenveld heeft De Boer bevolen zijn bedrijfsactiviteiten aan te passen of te verplaatsen. De buren willen dat het bedrijf stopt, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. De drie partijen stonden vanochtend voor de rechter.
De kwestie sleept al bijna een jaar. "Het is heel vervelend om telkens met de gemeente een discussie te moeten voeren. Die moddert maar wat aan en voert een zwabberbeleid. Die doet nu niets of tot nu toe een heel klein beetje", zei de buurman tegen de rechter.

Atypisch

"Het is inderdaad een atypische situatie", begon de rechter de zitting. De partijen zijn al ruim een jaar met de gemeente in gesprek over de vermeende overlast. Direct daarop liet de gemeente weten dat er geen maatregelen zouden worden genomen en gaf in september een zogeheten gedoogbeslissing af. Die werd in januari echter weer ingetrokken.
"Wat maakt nu dat die situatie zodanig is veranderd dat de gemeente nu wel maatregelen gaat nemen?" Dit kwam volgens de woordvoerder van de gemeente doordat de buren een handhavingsverzoek indienden en daarbij een geluidsrapportage voegden. "Op 3 december kwam opnieuw een verzoek tot handhaving binnen en hebben we de situatie heroverwogen", zei de woordvoerder.

Te weinig tijd

De gemeente legde de hovenier een dwangmaatregel op. De Boer moet voor 1 mei drie sleufsilo's afbreken die hij gebruikt voor grondopslag en groenafval. Ook mag na die datum op zijn terrein geen shovel of vrachtwagen worden gebruikt voor het laden en lossen. De buren willen echter dat De Boer met alle bedrijfsactiviteiten naast hun deur stopt.
De Boer vindt dat hij te weinig tijd heeft om te kunnen voldoen aan deze maatregelen. Wat betreft de buren kan het niet sneller. Het afbreken van de sleufsilo's mag wat hen betreft wel op 1 mei zijn gedaan. Maar alle overige bedrijfsactiviteiten moeten per direct stoppen, vinden de buren.

Ruim zicht vertroebeld

De buren wonen vanaf 2008 in Peize. Drie jaar later kwam het echtpaar De Boer naast hen te wonen. "Het uitzicht over de velden werd vertroebeld door bulten groen en zand en bouwmaterialen op het perceel van de hovenier. De bedrijfsactiviteiten en ook het lawaai namen vooral de laatste drie jaar aanzienlijk toe", zeiden de buren.
Ze hebben niet alleen last van draaiende motoren van busjes en vrachtwagens tijdens het laden en lossen, maar ook het gegooi van groenmaterialen in de sleufsilo's. "Ook particulieren komen daar zand halen of storten, dit gaat in de weekenden gewoon door", zei de buurman tegen de rechter. De Boer bestreed dit verhaal: "Derden komen niet op het bedrijf voor halen en storten. Dit doen wij allemaal zelf", zei de hovenier.

Agrarische bestemming

De Boer kocht onlangs in Peize een perceel van zesduizend vierkante meter. Op dat perceel ligt een agrarische bestemming en staan nu nog kerstbomen. De hovenier ziet graag dat daar op den duur bepaalde bedrijfsactiviteiten worden overgeheveld. "Maar de gemeente doet moeilijk", zei hij tegen de rechter. De woordvoerder van de gemeente weet van de aankoop van dat perceel af: "We moeten eerst beoordelen of wat De Boer wil past binnen dat bestemmingsplan".
Volgens De Boer doet hij er alles aan om zijn buren tegemoet te komen. Hij heeft het laden en lossen beperkt en de genoemde vrachtwagen komt niet vaker dan eens per week. "Ik wil graag met de buren in gesprek blijven, maar dat lijkt onmogelijk. Het is alsof ze ons kapot willen hebben", klonk mevrouw De Boer geëmotioneerd. De buren zijn op hun beurt daar stellig in: "Hier is geen sprake van een burenruzie. Een bedrijf zoals De Boer dat nu heeft kan daar niet. Mag ook niet, vanwege de woonbestemming die daarop rust".
De rechter doet binnen twee weken uitspraak.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl