Rapport participatie Noordenveld levert emotionele discussie in raad op

Gemeentehuis Noordenveld in Roden
De rekenkamercommissie deed onderzoek naar het participatiebeleid in Noordenveld © RTV Drenthe / Kim Stellingwerf
De verhouding tussen gemeente Noordenveld en haar inwoners kan - op het gebied van participatie - een stuk beter. Dat concludeert de rekenkamercommissie. Over de uitkomsten van het onderzoek 'Natuurlijk Samen' werd gisteren een stevig debat gevoerd.
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er wel aandacht is voor participatie (het actief betrekken van inwoners bij gemeentebeleid), maar dat er geen concrete betekenis aan wordt gegeven. De ambtelijke organisatie blijkt verder niet erg happig op het overnemen van initiatieven uit de samenleving. Ook de rol van de raad is volgens het onderzoek lang niet altijd duidelijk.
De rekenkamercommissie stelt daarom voor een 'participatiecode' op te stellen. Verder moet de raad bepaalde projecten beter monitoren, zodat de participatie beter bewaakt wordt.

Daad bij het woord

De gemeenteraad wil nu een a-politieke werkgroep in het leven roepen, om de participatie beter te laten verlopen. Raadslid Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) hield een vlammend betoog over dit onderwerp. Ze wees naar een eerdere 'participatienota' in 2016, waarvan maar weinig geleerd zou zijn. "Een prima nota, maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. Het is tijd om te laten zien dat participatie ons aan het hart gaat, en dat we de daad bij het woord gaan voegen."
Robert Meijer (VVD) merkte op dat juist Lijst Groen Noordenveld bij sommige onderwerpen, zoals de ontwikkeling van Roden-Zuid, niet mee wenst te denken. Volgens hem valt dat niet te rijmen met het betoog om gezamenlijk als raad een betere participatie op te pakken.
Nieboer toonde zich gepikeerd door de opmerking van Meijer. "Het is een onterechte beschuldiging dat wij het als LGN aan de voorkant af laten weten! De afgelopen jaren zijn wij juist de partij geweest die zich altijd inzette voor goede participatie."

Niet altijd fout

Burgemeester Klaas Smid bracht enige nuance aan in het participatiedebat. "We moeten nu niet doen alsof het altijd fout gaat", stelde hij. "Er zijn ook tal van voorbeelden waar het participatietraject wél goed doorlopen wordt."
Jan ten Hoor (Gemeentebelangen) benadrukte dat participatie goed is, maar dat de raad uiteindelijk beslist. "Bij de inwoners haal je de plannen op, de politiek weegt ze vervolgens af."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl