Gemeente Hoogeveen worstelt met bezuinigingen sociaal domein

gemeenteraad hoogeveen digitaal
De gemeenteraad in Hoogeveen vergadert digitaal over bezuinigingen © RTV Drenthe
Meerdere partijen in de gemeenteraad in Hoogeveen hebben moeite met een geplande bezuiniging op de bijzondere bijstand. Dat is een toeslag voor mensen die langere tijd een inkomen hebben rond bijstandsniveau. Onder meer het CDA, de ChristenUnie en D66 gaan kijken of er nog ergens anders op de begroting geld kan worden gevonden om deze bezuiniging te schrappen.
Op tafel lag vanavond een voorstel om een miljoen te bezuinigen op het sociaal domein. Het gaat daarbij om 425.000 euro minder voor de jeugdzorg, min 300.000 euro voor de WMO, 190.000 voor re-integratie en 100.000 minder voor de bijzondere bijstand.

Pijnlijke bezuiniging

"We snijden al tot op het bot", merkte Hetty Bouius van het CDA op. "We weten dat veel niet anders kan. Maar het voelt alsof we met de rug tegen de muur staan. De bezuinigingen die we zien staan op het inkomen, gaan ons te ver." Catharina van Hien van GroenLinks zei er zelfs buikpijn van te krijgen.
Hetty Pullen van de ChristenUnie vroeg zich af of bij de bezuinigingen wel genoeg rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de burgers. "We moeten er zijn voor mensen met laag inkomen en jongeren in de knel. Wij overwegen tegen te stemmen."
Volgens het college is het niet mogelijk om te bezuinigen zonder dat het pijn doet. "Dat miljoen is hard. Als er geen miljoen wordt bezuinigd dan moet er een alternatief komen. Dat wordt heel moeilijk. U wilt ingrijpen in het lopende jaar. Dat is moeilijk en ik denk zelfs onhaalbaar. U zoekt naar een nooduitgang, maar die is er niet", zei wethouder Derk Reneman.

Driekwart minder toeslag

Gehuwden of samenwonenden krijgen nu nog een toeslag van bijna 600 euro per jaar op hun bijstandsuitkering. Als de bezuinigingen van 75 procent op de bijzondere bijstand doorgaan, krijgen die straks nog maar 150 euro per jaar. Voor alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen daalt de toeslag van 538 euro naar 135 euro per jaar. Alleenstaanden krijgen straks nog maar 105 euro, in plaats van 403 euro.
Het college haalt ook een voorbeeld aan van hoe de bezuinigingen een moeder met twee jonge kinderen zou kunnen raken. "Een scenario wat zich zou kunnen voordoen is het niet betalen van de zorgverzekering door de moeder waardoor een betalingsachterstand ontstaat die door boetes uiteindelijk oploopt tot een aanzienlijke schuld. Ander mogelijk scenario is dat de moeder in mindere mate zal kunnen voorzien in de voeding voor de kinderen. In het ergste geval zal de moeder zich in zo'n situatie kunnen wenden tot diefstal om toch in de benodigdheden van haar kinderen te voorzien", zo schrijft het college.

Cliëntenraad kritisch

De adviesraden die het college verplicht moet raadplegen over de voorgestelde bezuinigingen, zijn zeer kritisch over het plan. "Verbijstering, wanhoop en woede vochten om voorrang toen we uw adviesaanvraag binnenkregen. Niet gehinderd door enige visie op armoede of zelfs maar een herstart van sociaal beleid. Nee, de gemeente Hoogeveen wil nog verder bezuinigen op de inkomens en voorzieningen van de minst draagkrachtige en meest kwetsbare inwoners van Hoogeveen. Wat hebben zij misdaan om zo door u gestraft te worden?", zo schreef de Cliëntenraad Hoogeveen aan het college.
Het college was niet erg te spreken over de toon van de brief. De cliëntenraad schreef zelfs het overleg met de gemeente op te schorten. Wethouder Jan Zwiers zei nog gewoon in gesprek te zijn met de adviesraad. "De cliëntenraad is gewoon langs geweest. Ik heb met het dagelijks bestuur gesproken. We blijven in gesprek, maar op een andere toon dan in de brief."
Zwiers: "Ik heb wel alle begrip voor mensen die de bezuinigingen treffen en begrip voor de emoties. Maar op een gegeven moment moet je ook met elkaar tot bezinning komen. We hebben afgesproken vaker rond de tafel te gaan zitten met de cliëntenraad en niet alleen bij adviezen."
De bedoeling is dat de gemeenteraad over twee weken een besluit neemt over de geplande bezuinigingen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl