'Eerst netwerkbijeenkomst voor definitief besluit Treant'

ASSEN - De Tweede Kamer debatteert vandaag over de problemen die regionale ziekenhuizen verwachten, als de nieuwe kwaliteitseisen worden ingevoerd.

Het debat gaat voor een deel ook over de Treant-ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen zal een motie indienen over Treant, en de sluiting van de afdelingen acute kindergeneeskunde en verloskunde in twee van de drie Treant-ziekenhuizen.


"Het loopt wat moeilijk bij Treant. We willen ze graag over de streep trekken, zodat de kinderafdelingen behouden blijven in Stadskanaal en Hoogeveen. We vinden dat de partners in de regio onvoldoende betrokken zijn geweest.

Netwerkbijeenkomsten
Mulder wil daarom dat de minister zogenoemde netwerkbijeenkomsten gaat organiseren. Dat is ook in andere regio's gedaan, volgens Mulder.

"We verzoeken ook zo'n bijeenkomst in Drenthe te organiseren, voordat er een definitief besluit wordt genomen. Daarbij moet ook de regionale zorgtafel betrokken worden. En we willen dat de uitkomsten van zo'n bijeenkomst worden meegenomen bij het besluit."


Mulders angst is dat steeds meer takken van zorg verdwijnen uit de regionale ziekenhuizen. "Waar het om gaat is dat als je afdelingen sluit, het ziekenhuis in een sterfhuisconstructie terechtkomt."
Deel dit artikel: