Minister Bruins: Meldplicht voor sluitingsplannen streekzorg

DEN HAAG/ASSEN - Als streekziekenhuizen plannen maken om afdelingen te sluiten of samen te laten gaan met een ander ziekenhuis, moeten ze dat voortaan in een vroeg stadium melden bij de Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dit zwart op wit vastleggen.

Ook moeten gemeenten en omwonenden worden geraadpleegd.

Verloskundige Atje Klein Langenhorst uit Hoogeveen vindt dat de minister een duidelijke lijn moet trekken. "Ik denk dat de minister hard moet ingrijpen bij de raad van bestuur van Treant, omdat zij een visie volgen die gewoon geen veilige zorg oplevert. De minister moet een harde hand hebben in deze beleidsnotitie."

 
Wat Bruins betreft moet overleg al 'vroeg in het besluitvormingsproces beginnen, voor er een definitief besluit wordt genomen'. Bewoners moeten kunnen aangeven hoe ze over de plannen denken. Dit kan dan worden meegenomen in de besluitvorming, volgens de minister.

Drentse ziekenhuizen
De eisen van Bruins hebben ook gevolgen voor de voorgenomen ingrepen die Treant Zorggroep wil doorvoeren. Zo moet Treant opnieuw in overleg met de omgeving over de aangekondigde sluiting van de acute verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen, en de toekomst van de ic-zorg en de spoedeisende hulp. Met 'omgeving' wordt iedereen bedoeld die betrokken is bij het zorgaanbod, zoals gemeenten en zorgverleners.


Als voorbeeld hoe overleg tot stand kan komen, noemt minister Bruins de zogenaamde zorgtafel in Drenthe. Die zorgtafel, onder voorzitterschap van de provincie, bestaat nu een jaar en is vijf keer bijeengekomen. Aan tafel zitten bijvoorbeeld de thuiszorg, verloskundigen. huisartsen, zorgbelang, gemeenten, zorgverzekeraars en de ziekenhuizen om te spreken over ontwikkelingen in de medische zorg. 

Wel vindt de minister dat er ruimte moet komen om af te kunnen wijken van de normen als dat goed beargumenteerd wordt door bijvoorbeeld Treant en door de inspectie goedgekeurd kan worden.

Wethouder Erwin Slomp van Gemeentebelangen in Hoogeveen, had de minister vandaag graag wat daadkrachtiger gezien. "Daar vond ik hem wat minder, dat had wel wat beter gekund. Het is ieder geval dat ie heeft aangegeven dat er dingen verkeerd zijn gegaan." Ook Atje Klein Langenhorst had op een daadkrachtiger minister gehoopt.


In de Tweede Kamer en in de streekziekenhuizen zelf bestaan veel zorgen over de nieuwe kwaliteitsnormen, die vanaf 1 juli gelden. De vrees is dat kleinere ziekenhuizen er niet aan kunnen voldoen, wat vervolgens zou leiden tot minder zorg buiten stedelijke gebieden. Een flink deel van de grofweg dertig streekziekenhuizen denkt niet aan de nieuwe norm te kunnen voldoen.
Meer over dit onderwerp:
streekziekenhuis ziekenhuis Treant Bruno Bruins
Deel dit artikel: