Ondernemers gefrustreerd over aanpak zonneparken gemeente Midden-Drenthe

BEILEN - Gefrustreerde ondernemers meldden zich gisteravond bij de commissievergadering in Midden-Drenthe. Ze vinden dat de gemeente te lang doet over het verstrekken van vergunningen voor de plannen van zonneparken die nu op tafel liggen.
Het zou bij de commissievergadering in eerste instantie alleen gaan over zonnepark de Lotten in Hijken. Het plan om van 21 hectare landbouwgrond een zonnepark te maken is er, tot verbazing van sommige omwonenden, bijna door. Maar ook projectleiders van andere initiatieven vroegen de aandacht van de commissieleden. De alinea in het nieuwe coalitieakkoord over zonneparken baart ze zorgen.  

Coalitieakkoord 
Het akkoord meldt: "Er komen veel aanvragen op ons af. Die willen we verstandig afwegen. Daarom nemen we over die plannen nu geen besluit. Want een zonnepark betekent nogal wat voor de omgeving. En als het er ligt, kun je het niet zomaar weer weghalen." 

Voor drie plannen maakt de gemeente een uitzondering: Leemdijk, Kloosterman en dus De Lotten. Deze plannen zijn namelijk bijna rond. De andere initiatieven in de gemeente zijn voorlopig stopgezet. Tot de frustratie van sommige ontwikkelaars en ondernemers. 

Wijziging beleid 
"In 2016 is er begonnen met beleid maken. Wij zijn daar als ondernemers heengegaan van: hé, daar is beleid, daar kunnen we plannen maken. Wij hebben die plannen gemaakt en nu wordt van ons gevraagd die plannen in te trekken, dat is frustrerend", legt projectontwikkelaar Marius Schaaps van LC Energy uit. 

Wethouder Jan Schipper snapt de frustratie maar legt uit dat de gemeente druk bezig is met een nieuw beleid. "We hebben inderdaad in 2016 beleid ontwikkeld voor zonneparken en zonnepanelen. Maar wij zijn echt verrast door de grote hoeveelheid aanvragen. Vanuit het college wordt van ons verwacht dat we gaan voor een goede ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied. Daarom moeten wij nieuw beleid ontwikkelen samen met de raad, maar vooral met de inwoners. Als je ook kijkt naar wat dat vanavond over zonnepark De Lotten teweegbrengt bij omwonenden, ligt dat erg gevoelig en moeten we dat niet overhaasten." 

Dringend  
Voor ondernemers is er alleen niet veel tijd voor een nieuw beleid, zegt Schaaps. Hij ziet liever de projecten nu al één voor één een vergunning krijgen. "De tarieven voor de subsidie van zonnepanelen dalen heel erg snel. Zo snel, dat we eigenlijk zien dat deze markt binnenkort aan het opdrogen is", legt hij uit. 

Ontwikkelaars gaan verder kijken 
Volgens Schaaps is het gevolg straks dat projectontwikkelaars de gemeente Midden-Drenthe overslaan. "Elke ondernemer weet nu dat Midden-Drenthe voor een zonnepark moeilijk is. Er is geen enkele zonneparkontwikkelaar die nu nog zal zeggen: 'ik ga starten in Midden-Drenthe'."
Deel dit artikel: