Hovenier De Boer uit Peize moet van rechter silo’s afbreken en shovel laten staan

Hoveniersbedrijf
De buren ondervinden last van het hoveniersbedrijf © Google Streetview
Hovenier Albert de Boer moet voor 1 mei zijn sleufsilo's op zijn terrein aan De Pol in Peize afbreken. Dat heeft de bestuursrechter in Groningen beslist. De Boer mag vanaf die datum ook zijn shovel niet meer gebruiken. De buren zagen liever dat het hoveniersbedrijf in zijn geheel stopt, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. Maar dat vond de rechter een stap te ver.
Vorige week stonden hovenier De Boer en zijn buren tegenover de gemeente Noordenveld in de rechtbank. De Boer en de buren wilden meer duidelijkheid van hun gemeente. De hovenier was ontstemd, omdat hij op last van een dwangsom (boete) voor 1 mei de silo's moet afbreken en de shovel vanaf die datum moet laten staan. Want, zo redeneerde de hovenier, in september stuurde de gemeente nog een brief dat deze activiteiten zouden worden gedoogd.
Vanwege de klachten van de buren over overlast die zij hierdoor ervaren, trok de gemeente in december dit besluit weer in.

Niet definitief

De Boer vond dat hem beloftes zijn gedaan die nu niet worden nagekomen. Bovendien zou het hem niet lukken om de silo's op zo'n korte termijn af te breken, zei hij vorige week tegen de rechter. De boete die hem in het vooruitzicht is gesteld, is bovendien veel te hoog.
Een gedoogbeslissing heeft volgens de rechter echter geen definitief karakter. "Het is geen vergunning, maar slechts een brief waarin wordt vermeld dat een overtreding voorlopig wordt toegestaan." De gemeente mag terugkomen op een gedoogbesluit, wanneer bijvoorbeeld de belangen van derden, in dit geval de buren, een rol gaan spelen.

Mag allemaal sneller

Een dwangsom hoort nu eenmaal bij een handhavingsbesluit. Hiervan kan alleen worden afgeweken, wanneer er zicht zou zijn op een legalisatie (volgens de wet geregeld), maar daarvan is hier geen sprake, meende de rechter.
De Boer weet vanaf 23 december dat hij de silo's moet afbreken. Hij heeft volgens de rechter voldoende tijd gehad. De datum 1 mei duurde de buren weer te lang. Wat hen betreft werd de boel per direct afgebroken. Maar dat noemde de rechter niet reëel. De tijd die de hovenier heeft gekregen, is volgens de rechter niet onredelijk lang.

Meer onderzoek

De buren gaven op zitting aan dat zij in elk geval overlast ervaren van het gebruik van de silo's en de shovel. Nu de gemeente daar wat aan doet, verwacht de rechter dat een groot deel van de overlast hiermee wordt weggenomen.
Daarnaast vindt de rechter dat de gemeente onduidelijk is over welke activiteiten wel en niet op dat terrein zijn toegestaan. De hovenier heeft nog een bezwaarschrift ingediend dat donderdag 29 april wordt behandeld door de bezwarencommissie van de gemeente Noordenveld. De rechter vindt dat de gemeente in kader van die bezwaarprocedure meer moet onderzoeken welke activiteiten, naast de bedrijfsactiviteiten waarvoor nu een dwangsom is opgelegd, nog meer niet mogen op het perceel.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl