Coöperatie Land van Ons breidt uit en start samenwerking met Staatsbosbeheer

De coöperatie Land van Ons koopt extra grond in Drenthe. Dat maakt de organisatie aan de leden bekend. Het nieuwe perceel is een uitbreiding van het stuk grond in Hooghalen dat Land van Ons al in haar bezit heeft.
Land van Ons start daarnaast een nieuwe samenwerking. Op een perceel van Staatsbosbeheer tussen de steenakker- en de Groningerweg in Diever gaat de coöperatie experimenteren met strokenteelt, een akkerbouwvorm die verschillende soorten door elkaar verbouwd. Dat gebeurt door boer Kees Sijbenga, die ook op de percelen in Hooghalen boert en ervaren is met deze vorm.
"Zo kom ik weer van het een in het ander", vertelt hij. "Ook op de gronden in Hooghalen komt straks teelt in strokenvorm. Het lijkt me weer een mooi project en strokenteelt is echt heel goed voor de biodiversiteit." Het komend groeiseizoen wordt er boekweit, harde tarwe en huttentut geteeld. In het najaar en in de winter komt er winterrogge te staan. Ook worden er keverbanken aangelegd.

Biodiversiteit

Land van Ons werd ruim een jaar geleden opgericht als burgercoöperatie met als doel grond van boeren op te kopen en beschikbaar te stellen voor duurzamere en minder intensievere vormen van Landbouw. Op die manier helpt de organisatie allerlei soorten insecten, vogels en ook met name de bodem en streeft ze naar meer biodiversiteit.
(verhaal gaat verder onder de foto)
Oprichter coöperatie Land van Ons
Franke Remerie, oprichter van de coöperatie Land van Ons © RTV Drenthe / Josien Feitsma
Voorzitter Franke Remerie legde in een eerder interview al eens uit waarom: "Ons agrarische landschap was vijftig jaar geleden het belangrijkste voor onze biodiversiteit. Het was onze buffer en eigenlijk nog veel belangrijker dan onze natuurgebieden. Dat zijn we kwijtgeraakt. Als je dat terug wil krijgen, dan moet je je ook richten op die landbouwgrond en niet op de natuurgebieden. Maar de natuurgebieden gaan daar wel profijt van krijgen."

Project in Hooghalen

In totaal heeft Land van Ons nu meer dan 100 hectare grond in haar bezit waaronder iets meer dan 8 hectare in Hooghalen. Hier wordt voornamelijk boekweit verbouwd. In het afgelopen jaar is veel werk verzet bij dit project. Zo is er bodemonderzoek gedaan voor een biologisch keurmerk, zijn er bijenkasten geplaatst voor de bestuiving en wordt maaigras uit de hooilanden van de Elperstroom door Staatsbosbeheer aangeleverd als groenbemester.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl