Minister wil gaswinning kleine velden ondanks protesten doorzetten

Gaswinning door de NAM (hier bij Ten Post)
Gaswinning door de NAM (hier bij Ten Post) © ANP
Minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat legt moties van vier Drentse gemeenteraden tegen de gaswinning naast zich neer. De raden van Assen, Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo willen niet meer dat er gas gewonnen wordt in hun gemeente, maar de minister wil de gaswinning gewoon toestaan.
Voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stemde in 2018 in met het winnen van gas uit elf kleine gasvelden in het noorden van Drenthe door de NAM. Dat is volgens de NAM nodig omdat het bedrijf in 2022 moet stoppen met het winnen van gas uit het Groningen-veld.

Naar de rechter

Meerdere gemeenten, natuurorganisaties, actiegroepen en inwoners zijn het niet eens met het zogeheten Winningsplan Westerveld, maar het ministerie legde hun bezwaren tegen de gaswinning grotendeels naast zich neer. De vier noord-Drentse gemeenten, Midden-Drenthe en de Groningse gemeente Westerkwartier stapten daarom vorig jaar naar de Raad van State.
Met resultaat. De minister moest van de hoogste bestuursrechter terug naar de tekentafel. Hij moest van de rechter onder meer beter uitleggen waarom er bij het winnen van gas uit twee van de kleine gasvelden geen rekening is gehouden met dichtbevolkte wijken in de buurt van de winningsput. Hoe hoger de bevolkingsdichtheid van een gebied, hoe hoger de risico's als er een aardbeving plaatsvindt.
Daarnaast moest het ministerie beargumenteren waarom niet alle gemeenten betrokken zijn geweest bij het opstellen van een lijst van gevoelige gebouwen, terwijl dat verplicht is. Ook moest het ministerie beter uitleggen wat de NAM exact gaat doen in het geval van een (zware) aardbeving. De rechter vindt een communicatieoverzicht van de NAM uit het winningsplan daarvoor onvoldoende.

'Assen reageert niet'

De minister laat nu weten maar weinig te zullen veranderen aan het besluit om in te stemmen met de gaswinning door de NAM. Volgens de minister heeft de gemeente Assen niet gereageerd op verzoeken van de NAM om een lijst van gevoelige gebouwen op te stellen en hij heeft de verplichting voor de NAM geschrapt. Reageert de gemeente niet, dan maakt dat voortaan niets uit voor het wel of niet door kunnen gaan van het winningsplan, vindt Van 't Wout.

Hoger risico Eleveld

De invloed van een gaswinningsput op dichtbevolkte wijken in de buurt hoeft volgens de minister wettelijk gezien niet meegenomen te worden. Er geldt volgens het ministerie een bufferzone van 5 kilometer rondom de put, waarbinnen de bevolkingsdichtheid wordt gemeten. Het ministerie heeft die dichtheid bij de gasvelden Vries-Zuid en Eleveld opnieuw berekend.
Daaruit blijkt dat het gebied rondom Eleveld een hoger risico loopt bij een aardbeving dan gedacht. De NAM moest daarom onder meer extra meetapparatuur plaatsen en dat is volgens de minister inmiddels gebeurd.

Kraan dicht bij 3.0

De minister heeft ook extra uitgelegd wat de NAM doet in het geval van een aardbeving. "De NAM stopt met de productie van een veld als zich een beving voordoet met een magnitude van 3 of hoger. In het geval van een beving met een magnitude tussen 2 en 3 overlegt de NAM met toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen red.) over eventuele productiemaatregelen", schrijft de minister.
Van 't Wout vindt dat de NAM daarmee voldoende heeft uitgelegd wat er gebeurt wanneer er een aardbeving plaatsvindt en het plan hoeft daarom wat hem betreft niet aangepast te worden.

Reactie gemeenten

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze, woordvoerder namens de zes procederende gemeenten, laat weten dat de minister de moties tegen de gaswinning terzijde heeft gelegd en van mening is dat het gas veilig kan worden gewonnen. De gemeenten bestuderen de nieuwe argumenten van de minister en gaan zich beraden op de volgende stappen in de procedure.
Minister wil gaswinning kleine velden ondanks protesten doorzetten

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl