Water uit IJsselmeer houdt Drenthe nat

ASSEN - De Drentse waterschappen kunnen het waterpeil op hoogte houden door water uit het IJsselmeer aan te voeren. Uit voorzorg wordt dat waterpeil iets verhoogd.
Morgen wordt de Hoornsedijk bij het Paterswoldesemeer geïnspecteerd door Noorderzijlvest. Bij extreme droogte kan de veendijk inzakken. Bij het Waterschap Hunze en Aa's komen morgenochtend de hydrologen bij elkaar om te bespreken wat er gedaan moet worden met de aanhoudende droogte in het gebied.

Niet meer maaien

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft inmiddels besloten de dijken langs de IJssel en de Vecht niet meer te maaien. "Als we het gras langer laten, blijft de grasmat op de dijk sterker, waardoor ook de dijk steviger blijft", aldus woordvoerder Herald van Gerner.
De waterschappen overleggen constant met elkaar over de aanhoudende droogte.

Overwegen onttrekkingsverbod

De zorgen zijn groter bij Waterschap Vechtstromen. Dat beheert het gebied rond Emmen en Coevorden en een groot gedeelte van Overijssel. "Voor een groot gedeelte in Overijssel, met name de hoger gelegen zandgebieden, overwegen we een onttrekkingsverbod van het grondwater. Een crisisteam heeft nauw overleg daarover", zegt Martin Hilferink van Vechtstromen. In het Drentse gedeelte zijn die zorgen er nog niet. "Daar hebben we het water nog redelijk op peil."
De vier waterschappen hanteren nog geen beregeningsverbod; wel hebben de boeren een meldplicht als ze willen beregenen.
Lees meer: Drentse landbouwers maken zich nog geen zorgen over de droogte
Droogte houdt aan
Het KNMI verwacht dat de droogte de komende twee weken aanhoudt. Op deze kaart is goed te zien hoe groot de verschillen in Nederland zijn. Drenthe zit nog in het 'gele' gebied; wat betekent dat het in onze provincie nog meevalt met de droogte.
Toch waarschuwt Hilferink van Waterschap Vechtstromen nog even: "Wees ontzettend zuinig met water de komende weken!"

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.