Coalitieakkoord Tynaarlo: 'Samen, open en duurzaam'

VRIES - De nieuwe coalitie van Leefbaar Tynaarlo, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 wil graag samen met de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Tynaarlo aan de slag. Dat staat in het vandaag verschenen coalitieakkoord 'Samen, open en duurzaam'.
In het akkoord is veel aandacht voor bestuurlijke vernieuwing. De coalitie wil maximale openheid betrachten en via nieuwe vormen van interactie en communicatie het contact met de samenleving zo sterk mogelijk maken. "Onze bestuursstijl is gericht op samenwerken en faciliteren", staat in het akkoord. 

Jongerenraad
De coalitie wil ook jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar bij het beleid betrekken. Er wordt gedacht aan het realiseren van een jongerenraad. De Jongerenraad Tynaarlo moet gevraagd en ongevraagd advies geven over ontwikkelingen in de gemeente. Verder wil de coalitie de vergaderstructuur zo veranderen dat er in een vroeg stadium een 'goed gesprek' kan ontstaan over belangrijke onderwerpen.

Duurzaamheid
Een ander speerpunt van de coalitie is duurzaamheid. "Het verbruik van energie en de uitstoot van CO2 moet omlaag en de productie van schone energie moet omhoog", staat in het akkoord geschreven. De coalitie wil concrete doelstellingen formuleren voor 2022, 2026 en 2030. Ook moet het eigen vastgoed van de gemeente zoveel mogelijk energieneutraal worden gemaakt om het goede voorbeeld te geven. 

Herinneringsbos
In het akkoord verder aandacht voor woningbouw, sport en cultuur, financieel beleid en welzijn. Onder dat laatste kopje staat ook de aanleg van een herinneringsbos. Een wens van de winnaar van de verkiezingen Leefbaar Tynaarlo. Hoe het bos er precies uit moet komen te zien wordt verder niet uitgelegd.
Meer over dit onderwerp:
Tynaarlo coalitie Leefbaar Tynaarlo
Deel dit artikel: