Provincie: bomen moeten soms wijken voor verkeer

ASSEN - Bomen die te krap op de weg staan, zullen eventueel worden gekapt vanwege de verkeersveiligheid. Wel geeft Gedeputeerde Staten (GS) aan dat bomen enkel moeten wijken als dat noodzakelijk is.
GS reageert daarmee op vragen van de PVV. Die partij vindt dat er soms te snel en onterecht bomen worden verwijderd en is bang dat bomen gekapt worden, omdat er meer ruimte moet komen. 

Zomaar kappen?
De provincie is het niet met de PVV eens dat bomen zomaar gekapt worden. "De besluiten in het verleden zijn, net als nu, weloverwogen genomen. Landschappelijke aspecten alleen zijn voor de provincie onvoldoende reden om over te gaan tot bomenkap", aldus GS. 

Verkeersveiligheid
Het in het geding komen van de verkeersveiligheid is volgens de provincie wel een reden om bomen te kappen, bijvoorbeeld bomenrijen die te dicht op N-wegen staan. Doordat er steeds meer verkeer bij is gekomen, zijn sommige wegen volgens de provincie te krap geworden. "Het gevolg is schade aan boom en voertuigen. Ook betekent een krappe afstand een verhoogd risico op een ernstig ongeluk", zegt de provincie. 

Er is volgens de provincie een aantal plannen om langs provinciale wegen bomen te kappen, maar alleen waar geen reëel alternatief mogelijk is. De provincie zegt in de schriftelijke antwoorden niet om welke wegen het gaat. 

Geen CO2-zorgen
Om een groeiende CO2-uitstoot naar aanleiding van het kappen van bomen maakt de provincie zich geen zorgen. Volgens GS is er in de meeste gevallen een verplichting om voor elke gekapte boom weer een nieuwe te planten.
Deel dit artikel: