Scholen creatief aan de slag met extra geld uit Den Haag

ASSEN - Basisscholen in Drenthe proberen op verschillende manieren de werkdruk te verlagen met extra geld dat ze uit Den Haag hebben gekregen. Maar er moet nog steeds geen griep uitbreken.
Dat beeld komt naar voren uit een serie interviews op scholen, die RTV Drenthe maakt om te zien hoe het basisonderwijs alweer bezig is met de periode na de zomervakantie.

155 euro per leerling
Om de werkdruk te verlagen hebben de scholen vanuit Den Haag 155 euro per leerling gekregen. Die kunnen ze vrij besteden. Sommige scholen hebben daarvoor een vakleerkracht aangesteld voor muziek of gymnastiek. De andere leraren houden zo tijd over voor andere zaken. Ook een conciërge kan het werk voor leerkrachten gemakkelijker maken.

Creatievere oplossingen zijn er ook. Zo heeft de Emmaschool in Assen een leerkracht vrijgemaakt voor festiviteiten en bijzondere activiteiten. Roelina Fluks: "Ik organiseer alles rond Kerst, Sinterklaas, schooltoernooien, sportdagen... Bij dat soort zaken heb je veel contact met de ondernemingsraad en de ouders. Je moet veel afstemmen en dat kost tijd. Vroeger moest elke leerkracht daar iets aan doen. Nu doe ik dat."

Ipad
Basisschool Ten Darperschoele in Wapse heeft met het geld uit Den Haag extra geïnvesteerd in digitale leermiddelen. Een kind dat kan leren met een Ipad vraagt ook minder tijd van de leraar. 

Toch blijven scholen woekeren met de beschikbare personeelsleden en de lessen die moeten worden gegeven. 

 
Pabo-aanmeldingen
Ondertussen is het wachten op meer en beter opgeleide meesters en juffen. Daarover heeft NHL Stenden goed nieuws.  

Het aantal aanmeldingen op de Pabo's, waaronder de drie Drentse in Emmen, Assen en Meppel, volgt de landelijke trend en is voor komend jaar met 16 procent gestegen. De afgelopen jaren ging het steeds op en neer, mede doordat er strengere eisen aan de toekomstige leerkrachten werden gesteld. 

Omscholen
Opvallend daarbij is de belangstelling van zij-instromers. Jantine Kuijpers, directeur Academie Primair Onderwijs aan NHL Stenden: "We zien een groeiende vraag van professionals met een hbo- of universitaire achtergrond, die zich willen laten omscholen. Als enige hogeschool in de drie noordelijke provincies spelen we hierop in door een flexibele Pabo zij-instroom aan te bieden."

Ook is er veel interesse voor de internationale opleiding voor leerkracht. Het aantal aanmeldingen voor internationaal basisonderwijs is met meer dan een kwart gestegen en die studenten komen zowel uit Nederland als uit het buitenland.  

Direct aan de slag
NHL Stenden constateert dat afgestudeerden geen probleem hebben met het vinden van een baan. Ze kunnen bijna allemaal direct aan de slag, met een vast of tijdelijk dienstverband of in een invallerspool.
Meer over dit onderwerp:
onderwijs personeel leraren lerarentekort pabo
Deel dit artikel: