Hoogeveense raad stemt met slag om de arm voor investering in ijsbaan-zwembad

HOOGEVEEN - Met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen is de gemeenteraad in Hoogeveen akkoord gegaan met een miljoeneninvestering in de nieuwe kunstijsbaan met zwembad.
Alles is wel onder het voorbehoud dat de Rekenkamer de berekening van de kosten in oktober bevestigt.

Krappe planning
Het besluit is voor het college belangrijk om geen verder oponthoud te krijgen in de ontwikkeling van de plannen. Er is namelijk een krappe tijdsplanning. In oktober is de aanbesteding en het sportcomplex moet op 1 januari 2020 open zijn voor publiek. Als dat niet lukt, vervalt de provinciale subsidie van 5 miljoen euro. Die subsidie wordt zelfs een ontbindingsvoorwaarde bij de aanbesteding, zegt wethouder Erwin Slomp op vragen van de VVD.

Hoogeveen investeert zelf 19,15 miljoen euro in het kunstijsbaan- en zwembadcomplex. De totale kosten lopen op tot bijna 32 miljoen euro. Daarin zit nog 5 miljoen provinciale subsidie, 1,5 miljoen bijdrage van RENDO en WMD en 6 miljoen euro aan obligatieleningen.

Verdeeld
De raadsleden van D66 en CDA stemden intern verdeeld. Marin Rutgers van D66 stemde tegen. "Ik zou voor willen stemmen, maar omdat niet alle cijfers bekend zijn ben ik nu tegen. Tenzij het Rekenkamerrapport straks positief uitpakt." Peter Scheffers van D66 redeneert omgekeerd: "Ik ben voor tenzij. Ik geef het college het voordeel van de twijfel."


Ook Hetty Bouius en Aaf-Tineke Bisschop van de zeskoppige CDA-fractie stemmen tegen. CDA-fractievoorzitter Peter Koekoek: "We hebben met het voorstel enorm geworsteld. Het CDA durft de sprong te wagen in het vertrouwen dat het college het financiële plan waarmaakt. Twee leden zijn niet overtuigd dat er een goed inhoudelijk en financieel plan ligt."

'Financieel drama'
PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting noemt het absurd dat een meerderheid voor de miljoenen-investering stemt: "Hoogeveen lijkt af te koersen op een financieel drama. Wij zien het onderzoeksresultaat van de rekenkamer met belangstelling tegemoet, maar wij stemmen tegen. Er dreigen bezuinigingen op de zorg en een hogere onroerende zaakbelasting."

Verwachtingen gewekt
Duidelijk voor stemt de zevenkoppige fractie van Gemeentebelangen. Fractievoorzitter Jacob van der Heide: "Mocht de rekenkamer tot andere cijfers komen, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Maar er zijn politieke verwachtingen gewekt in eerdere besluiten van de raad. Hoe betrouwbaar ben je als je nu niet instemt."

Ook GroenLinks en SP stemmen voor het plan, alhoewel beide partijen aangeven niet volledig overtuigd te zijn. VVD stemt eveneens voor. Fractievoorzitter Mark Strolenberg: "Wij zien uit naar een dubbele bovenregionale sportvoorziening." De ChristenUnie noemt de bedragen groot, maar spreekt van een verantwoord risico.


Nieuwkomer in de raad is de éénkoppige SGP-fractie. Brand van Rijn stemt tegen. "Hoe betrouwbaar is een raad die limieten stelt en die niet realiseert. En dat alles omdat je een prestigeproject wilt. De schulden van Hoogeveen lopen veel te hoog op. Bovendien is voor ons de zondagsrust en zondagsheiliging belangrijk."
Deel dit artikel: