Provincie geeft 25.000 euro aan Nationaal Holocaust Monument

ASSEN - De provincie Drenthe gaat 25.000 euro bijdragen aan de bouw van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.
Het was de unanieme wens van Provinciale Staten dat de provincie een bijdrage gaat leveren. Het Nederlands Auschwitz Comité had alle gemeenten in ons land om een bijdrage gevraagd van 50 euro per slachtoffer van de holocaust. Maar niet alle gemeenten, ook niet in Drenthe, hebben daaraan gehoor gegeven.

De provincie ondersteunt al jarenlang het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Omdat Westerbork het doorgangskamp naar het vernietigingskamp Auschwitz was vindt de provincie het logisch dat ook Drenthe aan het Nationaal Monument bijdraagt.

Het Nationaal Holocaust Namenmonument moet in Amsterdam komen. Op het monument komen alle namen te staan van de 102.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Dit voorjaar meldde het Nederlands Auschwitz Comité nog 3 miljoen euro tekort te komen voor de bouw van het monument.
Deel dit artikel: