Actium plaatst in Assen eerste nieuwe huurwoonwagen

Huurwoonwagen Actium
De eerste huurwoonwagen op het kampje aan de Wethouder Bergerweg is voor Hendrik Wolters © Actium
Geen eigen woonwagen meer op een gehuurde standplaats van Actium, maar een fonkelnieuwe huurwagen van de woningcorporatie. In Assen is Hendrik Wollters op het woonwagenkamp aan de Wethouder Bergerweg de eerste gelukkige.
Hij is de eerste woonwagenbewoner in de provinciehoofdstad die een standplaats én een nieuwe wagen huurt. Wolters huurde eerst een standplaats van Actium en woonde er in een eigen wagen. Ook zijn familie zit er. Hendrik Wolters is blij met de sleutels van z'n nieuwe huurwoonwagen. "Ik heb lang gewacht op een nieuwe wagen en ben blij dat Actium mij deze kans biedt."

Woonwagencultuur beschermd

Het huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente. Die moet ervoor zorgen dat er voldoende plek is voor woonwagens, helemaal sinds de woonwagencultuur officieel beschermd. In 2018 kwam er een wet die het uitsterfbeleid verbood dat veel gemeenten er tot dan toe op nahielden.
Zodra een woonwagenbewoner overleed of vertrok, werd de standplaats niet langer verhuurd. Zo wilden gemeenten af van de woonwagenkampen. Maar het college voor de Rechten van de Mens oordeelde, in navolging van het Europees Hof, dat het leven in een woonwagen een essentieel onderdeel is van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam daarop met een nieuw gemeentelijk woonwagenstandplaatsenbeleid.

Behoefte aan meer standplaatsen

Actium heeft toen ook haar beleid ten aanzien van woonwagens herzien. Na een woningmarktonderzoek van de gemeente Assen bleek er behoefte aan meer standplaatsen voor nu en in de toekomst en ook aan de mogelijkheid tot huur. De woningcorporatie besloot daarom ook tot nieuwbouw van wagens, als er vraag naar is.
Actium heeft daarvoor in eerste instantie de woonwagenlocaties aan de Smetanalaan en de Wethouder Bergerweg hiervoor in beeld. Op beide kampjes zijn nog zes standplaatsen ongebruikt. Zodra er vraag is bekijkt de woningcorporatie of deze standplaatsen weer geschikt worden gemaakt voor verhuur, al dan niet met een huurwagen.

Vraag om extra plekken in Marsdijk

De locatie in Marsdijk is hiervoor vooralsnog niet in beeld. En juist daar wil een woonwagenfamilie graag twee extra standplaatsen erbij. Maar daar zijn geen ongebruikte plekken over op het terrein. Toch wil een zoon van één van de woonwagenbewoners graag een eigen wagen. En een ander familielid, dat jaren geleden al moest uitwijken naar een woonwagenlocatie in Exloo omdat er geen plek was, wil dolgraag terug naar Marsdijk. Ze is dagelijks al bij haar moeder in Marsdijk te vinden, omdat ze er in Exloo niet bij horen, 'want dat is een heel andere woonwagenfamilie'. Daarom willen ze dat er zo snel mogelijk uitbreiding komt.
Probleem is volgens Actium dat hiervoor openbaar groen en een deel van een speeltuin moet wijken. En dat is grond van de gemeente. De woningcorporatie verwijst dan ook naar de gemeente, als het gaat om het uitbreidingsverzoek. "Vooralsnog richten we ons eerst op de ongebruikte plekken aan de Smetanalaan en de Wethouder Bergerweg. Of er in Marsdijk meer ruimte komt, dat is niet aan ons", aldus manager Marcel van Halteren van Actium.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl