Miljoenenkwestie De Nieuwe Veste in Coevorden: waar moet de nieuwe school komen?

Van de buitenkant lijkt er weinig mis met De Nieuwe Veste, maar schijn bedriegt
Van de buitenkant lijkt er weinig mis met De Nieuwe Veste, maar schijn bedriegt © RTV Drenthe/Dylan de Lange
Een verbouwing of verhuizing van tientallen miljoenen euro's op rekening van de gemeente Coevorden. Daar gaat het de komende tijd om bij middelbare school De Nieuwe Veste in de stad. Het huidige complex is verouderd en ongeschikt voor de toekomst, dus moet er iets gebeuren.
Het oudste deel van de school, met onder meer de praktijkhal, aula, kantine en een stuk van de vleugel, dateert uit 1967. De eerste gymzaal is in 1974 gebouwd en in 1995 uitgebreid met onder meer de tweede gymzaal. Toen is ook de vleugel met theorielokalen volledig aangebouwd en het deel uit 1967 gerenoveerd. Tien jaar later, in 2005, zijn er horecalesruimten bijgebouwd.
Jaren geleden begonnen al gesprekken tussen de school en de gemeente over een kleine renovatie van het gebouw. Inmiddels blijkt het probleem groter dan alleen een renovatie. Volgens Greetje Sulimma, tot voor kort sectordirecteur bij De Nieuwe Veste, gaat het sinds twee jaar over de nieuwbouw van de school.
Het schoolcomplex van De Nieuwe Veste in Coevorden is verouderd en ongeschikt
Het schoolcomplex van De Nieuwe Veste in Coevorden is verouderd en ongeschikt © RTV Drenthe
Het huidige gebouwencomplex aan de Van Heeckerenlaan is toe aan renovatie of vervanging. Dat heeft voornamelijk twee redenen: de grootte en de functionaliteit. Er worden veel ruimtes niet benut en het gebouw leent zich niet voor modern voortgezet onderwijs volgens de visie van De Nieuwe Veste.

Te weinig leerlingen in een te groot gebouw

"We zitten in een demografische krimpregio, zoals dat heet", aldus Sulimma. "Er komen niet meer leerlingen dan er nu zijn en dat aantal loopt nog verder terug. Per leerling krijgen we een vergoeding, maar het gebouw blijft zo groot." Momenteel volgen ruim 1250 leerlingen onderwijs bij De Nieuwe Veste, terwijl dat er in 2016 nog 1600 waren. De verwachting is dat het aantal in de komende jaren verder afneemt tot duizend leerlingen in 2034.
Dat zorgt ervoor dat veel ruimtes van de school onbenut blijven, vooral in het praktijkgedeelte. "Elke vierkante meter kost geld en die kun je niet meer bekostigen", legt Sulimma uit. Per jaar kost dat de school nu een half miljoen euro. "Het gebouw moet worden schoongemaakt en onderhouden, en er moet gestookt worden", somt Sulimma op. "Sommige delen zijn zo oud dat we stoken voor de mussen. Dat is niet houdbaar voor de financiële situatie van de school."

Onderwijsvisie

Net als elke middelbare school biedt De Nieuwe Veste praktijk- en theorie-onderwijs aan, maar de school wil dit meer combineren. Dat lukt niet goed, omdat de constructie en de inrichting van het ruim veertig jaar oude gebouw zich daar niet voor lenen. "We willen meer ruimtes waar leerlingen uit verschillende lichtingen met elkaar kunnen samenwerken. Die flexibiliteit zoeken we nog."
De uitstraling van het gebouw strookt ook niet meer met het imago dat De Nieuwe Veste voor ogen heeft. "De buitenkant oogt niet heel open, terwijl we volgens onze visie juist heel transparant willen zijn. Het lijkt een eenheid, maar het is in verschillende fasen opgebouwd en daarbij is geen rekening gehouden met de huidige onderwijsvisie." De laatste jaren heeft de school in het gebouw drie ruimtes gecreëerd die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden, maar verder is De Nieuwe Veste beperkt in haar wensen.
De gebreken van De Nieuwe Veste
Met de verwachte daling in het leerlingaantal, de toenemende leegstand, hoge energie- en onderhoudslasten en minder rijksinkomsten in het vooruitzicht is niets doen geen optie. Daarover zijn de school en de gemeente het eens. "Coevorden zonder middelbare school is onbestaanbaar", zei de wethouder in november. "Om ervoor te zorgen dat het voortgezet onderwijs blijft, moeten we investeren in een goede en passende huisvesting."

Scenario's

Daarom is er onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Daaruit kwamen in november vorig jaar vier scenario's: een combinatie van nieuwbouw en renovatie, gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie, volledige nieuwbouw op de huidige locatie en volledige nieuwbouw op een andere locatie. Al gauw ging de voorkeur van zowel de school als de gemeente naar nieuwbouw op Holwert-Midden.
Holwert-Midden is een bedrijventerrein, vlak achter het station. Tussen het fabrieksterrein van Forbo in Holwert-Noord en het EDS-plein met de supermarkten in Holwert-Zuid staat nog een aantal bedrijven en ligt een groot stuk grond braak. In het beoogde gebied van 20.000 vierkante meter bezit de gemeente een deel van de percelen. Dankzij vastgelegd voorkeursrecht komt de gemeente als eerste in aanmerking om de rest van de gronden te kopen. Voor een nieuw te bouwen schoolcomplex is 11.000 vierkante meter nodig.
Bedrijventerrein Holwert-Midden, vlakbij het station (links), is een van de twee locaties waar de nieuw te bouwen school kan komen
Bedrijventerrein Holwert-Midden, vlak bij het station (links), is één van de twee locaties waar de nieuw te bouwen school kan komen © RTV Drenthe
"Wij zagen in Holwert-Midden een mooie combinatie van twee opgaven die we hebben", vertelt wethouder Jeroen Huizing. "Het bedrijventerrein moet aangepakt worden en voor de school is het een mooie, centrale locatie. De ligging dicht bij het station zorgt voor een goede bereikbaarheid. We willen ook verder kijken dan alleen het voortgezet onderwijs. Denk aan mbo-onderwijs. Dan is de plek bij het station ideaal, zeker als de spoorlijn wordt doorgetrokken naar Duitsland."
Greetje Sulimma van De Nieuwe Veste beaamt dat: "Dit is geen slechte locatie", zegt ze over de huidige plek. "Maar wat Holwert-Midden zou aanvullen is een betere samenwerking met bedrijven. Onze leerlingen voeren soms opdrachten uit buiten school en vanuit daar kun je makkelijker bedrijven bereiken en andersom. Een eventuele samenwerking met Duitsland is daar ook een extra mogelijkheid ten opzichte van hier."

Meer onderzoek

Het college stelde de scenario's een half jaar geleden voor aan de gemeenteraad, maar die wilde nog geen keuze maken. Bijna alle partijen, behalve de PvdA en het CDA, wilden graag meer onderzoek naar de mogelijkheden. Belangen Buitengebied Coevorden wilde specifiek meer onderzoek naar het scenario van renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw. De gemeenteraad vond dat het vizier van de wethouder te veel op nieuwbouw op Holwert-Midden stond afgesteld.
Dat onderzoek is inmiddels uitgevoerd en vorige week kwamen daarvan de resultaten naar buiten. De combinatie van renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw is haalbaar, maar zou geen slimme zet zijn. De kosten bedragen ongeveer evenveel als volledige nieuwbouw en renovatie én nieuwbouw zijn moeilijk aan te passen aan de huidige wensen van het onderwijs.

Sowieso 27 miljoen voor nieuwbouw

Nieuwbouw, op welke plek dan ook, kost zeker 27 miljoen euro. "Zulke bedragen komen niet elke dag voorbij", zegt wethouder Huizing. "Dit is wel bijzonder, vergelijkbaar met de aanpak van ons station en de spoorbrug. Maar het gaat in dit geval om de toekomst van het onderwijs in je gemeente en dat is volgens mij onbetaalbaar." Zo'n groot bedrag moet de gemeente over een lange termijn van wel veertig jaar afschrijven. Daar houdt het college nu al rekening mee.
Alleen het neerzetten van een nieuw gebouw kost dus al bijna dertig miljoen euro, maar voor beide locaties komen daar ook andere kosten bij kijken. Nieuwbouw op de huidige plek betekent tijdelijke huisvesting en bij Holwert-Midden komen nog meer onzekerheden kijken. Daar zitten nog enkele bedrijven waarmee een regeling getroffen moet worden. Daarnaast moet de vervuilde industriegrond gesaneerd worden.
"Grondsanering kost wat het moet kosten", zegt Huizing. De bedrijfsgronden overnemen is een ander proces. "Dat is iets wat je met elkaar moet doorlopen, waarbij je als gemeente naar de bedrijven moet luisteren. Die willen vooral de eigen continuïteit waarborgen. Dat is logisch als ondernemer. Daarom is het belangrijk om daarover in gesprek te gaan. Als overheid kunnen we niet bieden wat we willen bieden. Dat moet een redelijk bedrag zijn, omdat we anders overhellen naar staatsteun."

Kritische gemeenteraad

Dat de gemeenteraad de kwestie serieus oppakt, blijkt wel door de kritische houding. Voorafgaand aan het raadsvoorstel in januari kwam de raad bijeen om wijzigingen in het voorstel te doen. Volgens Jerry Stoker van Progressief Akkoord Coevorden, die namens de raad het woord deed, is het ondenkbaar dat Coevorden de middelbare school verliest. Henk Mulder van BBC2014 verwacht dat de uitkomst van de discussie leidt tot onderzoek naar welke locatie het meest geschikt is, en dat daar in december een klap op kan worden gegeven.
Waar heeft De Nieuwe Veste toekomst?
Deze maand doet het college in de gemeenteraadsvergadering het voorstel om het scenario van renoveren en gedeeltelijke nieuwbouw te schrappen. In dat geval liggen alleen nieuwbouw op de huidige locatie en nieuwbouw op Holwert-Midden op tafel. Als de gemeenteraad ermee instemt, komt er een vervolgonderzoek naar welke locatie het meest geschikt is: de Van Heeckerenlaan of Holwert-Midden. Daarnaast komt er een onderzoek naar de algehele aanpak van industriegebied Holwert-Midden. Het onderzoek duurt ongeveer vier maanden, waardoor er eind dit jaar een besluit genomen kan worden over de locatie.

Lees ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl