Provincie: Niet zwemmen in de Waterse Koele

WATEREN - De provincie Drenthe en Waterschap Drents Overijsselse Delta raden mensen af te gaan zwemmen in zwemplas de Waterse Koele. Die plas ligt bij vakantieparken Hunerwold State en Het Landschap in Wateren.
In de zwemplas zit een hoge concentratie E.coli en de poepbacterie. Wie wel het water in gaat, riskeert maag- en darmklachten en koorts. 

Eerder gold al een negatief zwemadvies voor de Grote Rietplas (locaties Ruimzicht en Parc Sandur) en Bargerhoek in Emmen. Dat negatieve advies blijft gelden, want ook daar zitten poepbacteriën in het water.

Voor de zwemplas bij vakantiepark Hunzedal bij Borger geldt een waarschuwing voor blauwalg. Bij de rest van de officiële zwemlocaties is het volgens de provincie veilig om te gaan zwemmen.

Actuele informatie over de waterkwaliteit is te vinden op www.zwemwater.nl.