Actiegroep Marsdijk: 'Kijk breed naar gevolgen gaswinning voor Drentsche Aa'

taarlosche diep
Het Taarlosche Diep in het Drentsche Aa-gebied © RTV Drenthe/Petra Wijnsema
De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu (SGMN) wil dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek laat doen vanuit meerdere vakgebieden naar de risico's van gaswinning voor het Drentsche Aa-gebied. Dat schrijft de werkgroep in een reactie op het gewijzigde winningsplan Westerveld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
De werkgroep vindt dat uit voorzorg rekening moet worden gehouden met de gevolgen van gaswinning voor grondwaterwinning, voor de diepe en ondiepe ondergrond, voor de grondwaterstromen, voor de natuurwaarden en voor het gehele landschapssysteem. Ook moeten volgens de bezwaarmakers de mogelijke risico's voor de toekomstige drinkwatervoorziening in Drenthe en Groningen-stad worden bekeken.

Verwijzing mensenrechtenverdrag

SGMN vertegenwoordigt meerdere partijen die tegen het instemmingsbesluit van de minister van november 2018 in beroep zijn gegaan. De Raad van State stuurde de minister in december terug naar de tekentafel, waarop deze enkele wijzigingen aanbracht in het winningsplan. Daarop reageert nu de werkgroep. De Raad van State kan nu uitspraak doen op basis van deze informatie of een extra zitting beleggen.
In de reactie wordt verwezen naar artikel 2 en 8 uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de mens, die eerder succesvol zijn ingezet bij de Urgenda klimaatzaak en de zaak tussen Milieudefensie en Shell. Artikel 2 gaat daarbij om recht op leven en artikel 8 beschrijft dat ieder mens recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
gaswinningsveld vries
Het veld Vries ten Noorden van Assen is onderdeel van het winningsplan Westerveld © RTV Drenthe/Petra Wijnsema
De rechter zou sowieso de toestemming voor de NAM om gas te halen uit het Westerveld moeten intrekken, vindt de werkgroep. Want rond Eleveld bestaat een aardbevingsrisico van 3.6 op de schaal van Richter. "Dat is ook de kracht van de aardbeving bij Huizinge in 2012, die tot nationale ramp werd verklaard", zo schrijft SGMN. De bevolkingsdichtheid van Huizinge en Eleveld is volgens de actiegroep vergelijkbaar. "Wij zien in Assen-Oost/Vredeveld drie woonflats van 11 verdiepingen en woonzorgcentrum De Vijverhof met 99 appartementen."
SGMN vraagt zich verder af hoe rechtszekerheid en rechtsbescherming zich verhouden tot de laatste ontwikkelingen rond schadeafhandeling. Want het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil omgekeerde bewijslast niet laten gelden in gebieden waar een laag risico is op aardschokken en kwam vorige maand met een bulkregeling voor 200.000 huizen met een afkoopsom van 5.000 euro.

Geen kans betere motivering

De bezwaarmakers voelen zich ook ongelijk behandeld ten opzichte van de minister. "Wij stellen vast dat de minister wel de gelegenheid krijgt om motiveringsgebreken te repareren, maar dat u onze uitingen consequent af serveert als 'te laat'." Een woordvoerder van de Raad van State laat weten dat er geen sprake is van reparaties door de minister. "Wij hebben gezegd: zoals het nu is, deugt het niet en kan het niet doorgaan. Dat is iets anders dan repareren."
De Raad van State heeft zich in deze procedure al gebogen over de mogelijke gevolgen van gaswinning uit het Westerveld voor de natuur en de ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard. De woordvoerder van de Raad van State wees er eerder al op dat een rechter niet zo snel terugkomt op bezwaren die eerder ongegrond zijn verklaard.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl