Assen stuurt minister Economische Zaken pittige brief op z'n dak

stadhuis Assen
Op het stadhuis is chagrijn over de manier waarop de minister van EZK Assen heeft weggezet © RTV Drenthe/Margriet Benak
De minister van Economische Zaken, tegenwoordig is dat Stef Blok (VVD), krijgt een pittige brief van Assen op z'n dak. Het college neemt de minister de maat, omdat hij onlangs een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken gaf over Assens onwil, om een lijst van bevingsgevoelige gebouwen op te stellen.
Deze lijst was nodig voor de procedure rond het gaswinningsplan Westerveld. Dat plan draait om het verder leeghalen van elf kleinere gasvelden in Noord-Drenthe, waarvoor de minister de NAM toestemming geeft.
Maar zes gemeenten, waaronder Assen, en de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu voeren hierover bij de Raad van State een procedure. December 2018 gingen de partijen in beroep tegen het instemmingsbesluit van de minister voor de gaswinning, vanwege de risico's op gevolgschade door aardbevingen en bodemdaling.

Verkeerde voorstelling van zaken

In deze procedure verwijt de minister van EZK, eind april in een brief aan de Raad van State, dat Assen onwillig was. De gemeente zou niet hebben meegewerkt aan een lijst met kwetsbare gebouwen, die door gaswinning gevaar zouden kunnen lopen. Door die opmerking kreeg het college van B en W schriftelijke vragen van GroenLinks, na een publicatie bij RTV Drenthe over de kritiek van de minister op Assens handelwijze. En dat steekt het college van B en W, vooral omdat hij een verkeerde voorstelling van zaken geeft.
"In uw brief stelt u ten aanzien van de bouwkundige opname, dat de NAM meerdere keren contact met de gemeente heeft gehad omtrent het plan van Aanpak, en dat dit plan ook naar Assen is gestuurd ter consultatie. De gemeente zou hierop geen reactie hebben gegeven. En het is niet mogelijk gebleken, schrijft u, hierover in overleg te treden met Assen. Wij hebben een andere visie op de gang van zaken. Het lijkt ons goed dat u daar kennis van neemt", schrijft het Asser college korzelig in zijn brief aan Blok.

'Graag gegevens aanleveren'

Volgens Assen is er al in 2017 met de NAM gesproken over nulmetingen aan gevoelige gebouwen, met het oog op het winningsplan Westerveld. "Hierbij is aangegeven dat de gemeente graag de gegevens aanlevert over de aanwezige gebouwen in het gebied, om het voor de NAM mogelijk te maken om een lijst op te stellen", aldus college.
De gemeente zag verder geen actieve rol voor zichzelf in het mee-selecteren van gebouwen. "Dit is ook zo met de NAM gecommuniceerd. Als gemeente beschikken wij niet over de expertise om te bepalen of een gebouw gevoelig is voor bevingen."

Onafhankelijke rol bewaren

Verder schrijft het college dat Assen graag zijn onafhankelijke rol wilde bewaren en geen onderdeel wilde worden van het vergunningverleningsproces. "En hierbij is het van belang om te melden dat de gezamenlijke gemeenten vonden dat er een nulmeting moest worden verricht aan alle gebouwen en niet alleen aan een selectie."
Volgens Assen is er in april 2018 een ambtelijk gesprek geweest met de NAM, waarbij ook de gemeenten
Aa en Hunze en Tynaarlo aanwezig waren. "In dit gesprek heeft de NAM een presentatie gegeven, over hoe ze de gebouwenselectie wilde doen, en hoe ze verder de nulmetingen zouden verrichten. In dit gesprek hebben wij suggesties gedaan over de aanpak."
Anderhalf jaar later, op 1 oktober 2019, kreeg de gemeente een Plan van Aanpak van de NAM opgestuurd, met een selectie van gebouwen. "Dit was ter informatie, op dat moment was het plan al aan u toegestuurd", stelt het college richting de minister. Ambtelijk is Assen vervolgens drie dagen later nog gevraagd of er nog suggesties waren. "Deze hadden wij niet", besluit het college.

NAM: wij verwijten Assen niks

De NAM reageerde deze week al op het verwijt richting Assen, dat vanuit het ministerie kwam. Het gaswinningsbedrijf liet op vragen van RTV Drenthe, bij monde van woordvoerder Hein Dek weten, de gemeente Assen 'helemaal niets te verwijten', terwijl de toon van de minister wel een andere was. "Maar voor de duidelijkheid, als NAM hebben wij geen conflict verder met EZK", legt Dek dagen later uit.
Volgens de NAM leverde Assen de data aan van alle monumentale rijks- en gemeentelijke gebouwen die trillingsgevoelig zouden kunnen zijn. De NAM maakte daar uiteindelijk zelf een selectie uit van tien gebouwen rond de velden Eleveld en Vries-Zuid. Het gaat om zes historische panden in Assen, en om boerderijen in Loon, Ekehaar, Eleveld en Taarlo.

Antwoorden vragen GroenLinks

Op de schriftelijke vragen van GroenLinks geeft het college dan ook aan, dat Assen dus helemaal niks nagelaten heeft. "De lijst was een taak van de NAM. De selectie is gemaakt en nulmetingen zijn uitgevoerd, dus er hoeft ook niks gerepareerd te worden."
Ook heeft Assen z'n eigen positie, in de procedure voor de Raad van State, niet ondergraven, zo stelt het college. "Want er was geen verplichting voor de gemeente die lijst te maken."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl