Zes vragen over het beregeningsverbod

ZWOLLE - De waterschappen hebben een beregeningsverbod ingesteld voor bedrijven en particulieren. Maar waarom is dat precies nodig en wat betekent het voor ons?
Zes vragen over dit verbod en de gevolgen.

Wat is een beregeningsverbod?

"De waterschappen spreken zelf van een onttrekkingsverbod", zegt inspecteur Zenno Hornstra van het waterschap Drents Overijsselse Delta. "Dat betekent dat er geen gebruik gemaakt mag worden van oppervlaktewater en soms ook niet van grondwater, bijvoorbeeld wanneer bedrijven of mensen te dicht bij een natuurgebied wonen".

Wat is het verschil tussen beregenen uit oppervlaktewater of uit grondwater?

Daar zit eigenlijk geen verschil tussen, laat Hornstra weten: "Het oppervlaktewater wordt uit sloten en watergangen getrokken en grondwater komt uit de grond. Het wordt allemaal gebruikt om gewassen te besproeien".

Waarom is het slecht als het waterpeil te ver daalt?

"Dat is slecht voor de landbouw en de natuur. Er leeft van alles in het water en de grond en de akkers verdrogen steeds meer", vertelt de inspecteur van Drents Overijsselse Delta.

In sommige gebieden geldt een grondwateronttrekkingsverbod, waarom?

Volgens Hornstra geldt dit verbod in gebieden waar het grondwaterpeil erg laag is. En dat is volgens hem ook erg schadelijk voor de natuur.

Voor wie gelden de verboden?

"Dit geldt voor zowel landbouwbedrijven als particulieren. Ook particulieren blijken steeds grotere installaties te gebruiken en er wordt dus ook steeds meer water verbruikt", zegt Hornstra.

Wat gebeurt er als je jezelf niet houdt aan zo'n verbod?

Tot nu toe heeft het waterschap vooral waarschuwingen uitgedeeld, maar daar komt verandering in. Nu worden ook boetes gegeven. Die zijn voor een particulier 550 euro, maar kunnen bij bedrijven oplopen tot 45.000 euro.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl