Tot 2035 steeds minder leerlingen op middelbare scholen, vooral in Drenthe

Middelbare School Voortgezet Onderwijs
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs zal de komende jaren sterk afnemen in Drenthe. Foto ter illustratie © ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
In Drenthe neemt het aantal leerlingen op middelbare scholen meer af dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit de Onderwijsmonitor van Trendbureau Drenthe, die dit berekende op basis van cijfers van de Dienst Onderwijs en Uitvoering (DUO).
De verwachting is dat er in 2035 wel 16 procent minder leerlingen naar het voortgezet onderwijs in Drenthe gaan (ten opzichte van 2019), terwijl de afname in heel Nederland op slechts 5 procent ligt.
Dit komt volgens de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, omdat er steeds minder kinderen geboren worden. Als in theorie elke vrouw 2,1 kinderen zou krijgen, zou de bevolking op peil blijven, maar sinds 1975 krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,6 - 1,8 kinderen.

Wist je dat?

Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 gingen er ruim 27.000 Drentse jongeren naar een middelbare school.
Ook op korte termijn kunnen we dit in onze provincie al merken. In 2025 ligt de daling in Drenthe al op 9 procent, terwijl dat landelijk 4 procent is, en in 2030 ligt de daling in onze provincie op 16 procent, terwijl die dan landelijk op 7 procent ligt (ten opzichte van 2019).
Ook de provincies Friesland en Overijssel hebben tot 2035 met een even grote daling te maken. In de jaren tot 2035 lijkt Zuid-Holland er het meest gunstig vanaf te komen met een gelijk aantal of zelfs een stijging in het aantal leerlingen.

Gevolgen

De afname in leerlingen op de middelbare school blijft niet zonder gevolgen, schrijft Trendbureau Drenthe. Zo zullen de banen voor een deel van het schoolpersoneel in gevaar kunnen komen, neemt het schoolbudget af (afhankelijk van het aantal leerlingen) en kan er verschraling van het onderwijsaanbod optreden, waardoor leerlingen mogelijk verder moeten reizen voor hun school.

Grootste afname in vmbo

Trendbureau Drenthe heeft de cijfers ook uitgesplitst per onderwijstype. Wat blijkt? In het vmbo is de afname tot 2035 het grootst, namelijk 23 procent ten opzichte van 2019. Ook het aantal havo- en vwo-leerlingen neemt af, maar zal vanaf 2030 al stabiel zijn. Het aantal havo- en vwo-leerlingen is dan al wel afgenomen met 21 procent en 17 procent, respectievelijk.
Wat verder opvalt aan de uitkomsten van de Onderwijsmonitor is het aantal (leerplichtige) jongeren dat niet op school is ingeschreven in onze provincie ver beneden het landelijk gemiddelde ligt.

Leerplicht

Wat houdt de leerplicht precies in? De Rijksoverheid omschrijft het als volgt: "Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs."
Wat nog meer opvalt is dat er in Drenthe meer basisscholen aangemerkt kunnen worden als 'klein' dan in de rest van Nederland, namelijk 13 procent van de Drentse basisscholen ten opzichte van 4 procent van de Nederlandse basisscholen. Een basisschool is een kleine school wanneer deze minder dan 50 leerlingen heeft. Het gemiddeld aantal leerlingen op Drentse basisscholen ligt dan ook lager dan elders in het land, met gemiddeld 148 leerlingen tegenover 220 leerlingen landelijk.
In de Onderwijsmonitor van Trendbureau Drenthe is nog veel meer informatie opgenomen, over het primair onderwijs (basisscholen), voortgezet onderwijs (middelbare scholen), middelbaar beroeps en hoger onderwijs (mbo, hbo, wo), de prestaties van het basisonderwijs, de overgang naar het voortgezet onderwijs, uitstroom en verzuim en schooluitval. Alle conclusies vind je hier.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl