'Gebruik bestrijdingsmiddelen rond Natura 2000-gebied voortaan taboe'

bollenteelt
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor lelie- en bollenteelt is al jaren een heikele kwestie © RTV Drenthe
Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen rond beschermde Natura 2000-gebieden is voortaan een vergunning Wet natuurbescherming nodig. Die conclusie trekt Milieudefensie nadat zij in hoger beroep gelijk kreeg omdat de provincie Drenthe niet handhaafde toen telers in Westerveld zonder zo'n vergunning land inrichtten voor lelieteelt.
Milieudefensie Westerveld wilde dat de provincie zou handhaven, want volgens de natuurorganisatie ontbrak de vergunning Wet natuurbescherming bij de activiteiten van de telers. De provincie vond dat hiervoor geen vergunning nodig was, en wees het verzoek af. De rechtbank heeft bepaald dat er wel een vergunning noodzakelijk is.

'Grote gevolgen'

Volgens Milieudefensie heeft deze uitspraak grote gevolgen voor de landbouw en alle teelten die een negatieve invloed kunnen hebben op een Natura 2000-gebied. "Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning bestrijdingsmiddelen gebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden. Alleen voor lang bestaande teelten kan een uitzondering bestaan", schrijft de organisatie.
De uitspraak geldt niet alleen voor de inzet van bestrijdingsmiddelen, maar ook voor drainage. Telers moeten kunnen aantonen dat deze activiteiten geen bijdrage leveren aan de aantasting van een Natura 2000-gebied, aldus Milieudefensie. "Zonder die zekerheid mag de overheid geen toestemming verlenen."

Landelijke werking

Milieudefensie Westerveld laat weten dat de uitspraak volgens hen een heel brede werking heeft. "De uitspraak geldt voor heel Nederland en voor elk gewas. Al het gebruik van bestrijdingsmiddelen dat invloed kan hebben op een Natura 2000-gebied is nu vergunningsplichtig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een aardappelteler die actief is bij een beschermd natuurgebied in Zeeland", laat Henk Baptist van de organisatie weten.

'Juridisch activisme'

LTO Noord heeft ook kennis genomen van het besluit van de rechtbank. "We hebben het gezien, maar zijn de uitspraak nog aan het bestuderen", zegt een woordvoerder. De landelijke afdeling van de land- en tuinbouworganisatie laat op sociale media weten dat 'het juridisch activisme tegen onze sector doorgaat, nu tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die op wetenschappelijke basis veilig zijn bevonden voor milieu'.
In gemeente Westerveld zelf is er al jaren veel te doen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Omwonenden van bollenvelden vrezen onder meer dat de middelen slecht zijn voor de gezondheid.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl