Boeren mogen van minister langer mest uitrijden na droogte

Boeren mogen langer mest uitrijden op grasland. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw besloten na overleg met de Europese Commissie.
Het verlengen van de uitrijperiode is een flinke meevaller voor veel boeren. Vanwege de droogte konden zij zes á zeven weken geen mest over hun land verspreiden, maar de voorraad mest bleef doorgroeien. 


Boeren mogen normaliter tot eind augustus mest uitrijden op grasland. Die uitrijperiode wordt, afhankelijk van de grondsoort, verlengd tot eind september. Voor akkerland is de uitrijperiode voor mest al verlengd. "Dat biedt soelaas. Boeren kunnen dan echt verantwoord hun mest nog uitrijden op het land", aldus Schouten.

Ook kunnen boeren de komende weken nog veevoer gaan verbouwen zonder dat zij hiermee vergroeningssubsidies uit Brussel in gevaar brengen. Ze komt niet met extra financiële steun.

Veevoertekort dreigt
Door de droogte dreigt er ook een tekort aan veevoer. Voor zogenoemde ecologische aandachtsgebieden gelden voor boeren strenge Europese eisen als het gaat om inzaaien en oogsten van gewassen. Daar zal Brussel nu met soepelheid naar kijken waardoor boeren extra veevoer kunnen verbouwen zonder de subsidie te verliezen.

Geen geld
Extra financiële steun voor boeren zoals in Duitsland is niet aan de orde. Schouten wijst erop dat zij meebetaalt aan de premie voor de weerverzekering van boeren. Omdat maar een klein deel van de boeren deze verzekering heeft, wil de minister wel gaan kijken hoe die beter vorm gegeven kan worden en dus aantrekkelijker voor boeren wordt.
Deel dit artikel: