Noodkreet Drentse verloskundigen aan zorgministers

Verloskundigen luiden de noodklok over de afdelingssluiting in Hoogeveen (Rechten: Treant Zorggroep
Verloskundigen luiden de noodklok over de afdelingssluiting in Hoogeveen (Rechten: Treant Zorggroep
Verloskundigen uit Drenthe willen dat de ministers Bruno Bruins en Hugo de Jonge actie ondernemen tegen de sluiting van kinderafdelingen en afdelingen klinische verloskunde in ziekenhuizen van Treant.
De brief aan Bruins (Medische Zorg) en De Jong (Volksgezondheid) is een ultieme poging van de verloskundigen om de ministers in te laten grijpen bij de afdelingssluitingen. Het betoog is ondertekend door alle verloskundigen die werken in de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en De Wolden.

Stelselmatige weigering

In de brief zetten de verloskundigen grote vraagtekens bij de manier waarop Treant hen bij het proces heeft betrokken. Zo is in de brief te lezen dat Treant alleen wilde praten over het voorgenomen besluit om enkel de afdelingen in Emmen open te houden. De zorggroep zou stelselmatig weigeren de verloskundigen te betrekken bij gesprekken over meerdere toekomstscenario's, waaronder het open blijven van de afdelingen in Hoogeveen.
"Op 20 augustus zijn we eindelijk met Treant om tafel gegaan om beide scenario's naast elkaar te zetten en van alle objectieve informatie te voorzien. Daarna zouden stappen sneller genomen kunnen worden, omdat dan de neuzen dezelfde kant op staan", valt te lezen in de brief.
Twee dagen na dat gesprek maakte Treant echter bekend de afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal definitief te sluiten. Een nare verrassing voor de verloskundigen, die menen dat het overleg met de zorggroep alleen voor de buitenwereld was.

'Wel genoeg kinderartsen'

Daarnaast is het volgens de verloskundigen niet waar dat er te weinig kinderartsen zijn om zowel in Emmen als Hoogeveen de afdelingen open te houden. Dat argument gebruikt Treant regelmatig om als reden voor de sluiting van de afdelingen in Hoogeveen. "In het door de gynaecologen voorgestelde twee locatiemodel zijn acht kinderartsen nodig, terwijl er nu negen kinderartsen voor beschikbaar zijn", staat in de brief.
De zorggroep wil volgens de verloskundigen zogenaamd 'Gezond Roosteren', waardoor er volgens Treant twaalf kinderartsen nodig zijn. Meten met twee maten, volgens de verloskundigen, want op andere afdelingen is Gezond Roosteren ook niet mogelijk omdat er te weinig mankracht voor is.
"Het probleem van de kinderartsen wordt verlegd naar de eerstelijnsverloskundigen als concentratie alleen in Emmen plaatsvindt, terwijl zij nu al meer 24-uurs bereik- en beschikbaarheidsdiensten moeten draaien dan de kinderartsen."

'Inspectie: doe je werk'

Ook storen de verloskundigen zich eraan dat er door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weinig wordt gedaan om het capaciteitsprobleem bij Isala Klinieken te onderzoeken. Onder Isala valt ook het Diaconessenhuis in Meppel. Verloskundigen uit de regio Zwolle maken zich zorgen over de verwachte extra toestroom van zwangeren uit de regio, op het moment dat de afdelingen in Hoogeveen sluiten.
"Isala ontkent dit probleem en geeft aan de extra toestroom aan te kunnen", zeggen de verloskundigen. Ook wordt er volgens hen niets gedaan met signalen vanuit de verloskundigen in de regio en wordt de bal steeds teruggekaatst door de inspectie, Treant en het Regionaal Overleg Acute Zorg. "Juist zij horen, voordat ze tot sluiting over gaan, op zijn minst te onderzoeken of de extra toestroom aan zwangeren wel gewaarborgd kan worden bij sluiting half oktober."

Laatste verzet

De verloskundigen pleiten nogmaals voor het zogeheten twee locatiemodel, waarbij de afdelingen in Hoogeveen open blijven. Dat model zorgt volgens de verloskundigen voor kortere aanrijtijden, minder druk of verloskundig personeel en kleinere capaciteitsproblemen. "Het negatieve effect is bij concentratie in Emmen meer dan twee keer zo groot als bij het twee locatiemodel Emmen-Hoogeveen."
Mochten de ministers of de inspectie niet ingrijpen, dan betekent het dat het laatste beetje verzet van de verloskundigen wordt gebroken. "Wij zijn dan genoodzaakt ons onder protest neer te leggen bij het besluit de kinder- en verloskundeafdeling van Bethesda te sluiten en zullen ons inzetten om, in het belang van onze zwangeren, de zorg naar omstandigheden zo goed en veilig mogelijk opnieuw in te richten."

Reactie Treant

In een schriftelijke reactie laat Treant onder meer weten de bezorgdheid te begrijpen. "Ook Treant had graag gezien dat we deze verloskundige zorg op 3 locaties hadden kunnen aanbieden. Als het tekort aan personeel te nijpend wordt, moet je als organisatie dergelijke beslissingen nemen."
Treant herkent zich niet in het signaal van de verloskundigen dat ze niet betrokken zijn bij de besluitvorming. "De afgelopen maanden hebben we regelmatig met hen gesproken. De afwegingen zijn meegenomen in het beslisdocument dat online (op de website van Treant, red.) staat."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl