Nog geen groen licht voor scholen in Nieuwveense Landen

Komen er wel of niet twee basisscholen in de grote nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen? Dat is nog geen gelopen koers voor de Meppeler gemeenteraad. Er is nog zoveel onduidelijk dat het besluit om snel te starten met een tijdelijke school en de voorbereidingen te treffen voor de bouw van twee permanente scholen niet door de gemeenteraad genomen kan worden.
Het college van B&W wil in de straks sterk groeiende nieuwbouwwijk twee scholen bouwen: een openbare en een christelijke. Helemaal in lijn met wat de twee grootste Meppeler schoolbesturen PCBO (protestants-christelijk) en Promes (openbaar) willen. Die hebben een haalbaarheidsonderzoek laten doen.

Sociale cohesie

Uitkomst: 350 kinderen in de wijk kunnen beter naar een nieuwe school in de eigen wijk dan ze te verspreiden over alle andere Meppeler scholen. Dan moeten de bestaande scholen les,- en gymruimte bijbouwen, komt er veel verkeer naar de scholen bij en ontstaat er minder sociale cohesie in Nieuwveense Landen. Immers: een school is het hart van de wijk. De bouw van de twee scholen is wel duurder dan dat de wijkkinderen naar andere scholen in Meppel en Nijeveen gaan.
B&W dachten bij de raad de handen wel op elkaar te krijgen voor 825.000 euro voor een tijdelijke school en 150.000 euro om de voorbereidingen te treffen voor de bouw van de twee permanente scholen. Samen kost dit 8 miljoen euro. PCBO-bestuursvoorzitter Herman Langhorst kwam namens beide schoolorganisaties naar de raad om de raadsleden te vertellen dat ze haast moeten maken. "Zolang er geen school in de wijk is, kiezen ouders voor andere scholen en een schoolkeuze is niet een keuze voor een supermarkt. Als een kind eenmaal op een school zit, is wisselen vaak niet verstandig."
Volgens wethouder Jaap van der Haar hebben de nieuwe scholen geen invloed op het leerlingenaantal van de twee krimpende scholen in Nijeveen, dat vlakbij ligt.

Haalbaarheidsonderzoek met WC-eend gehalte?

D66, CDA en VVD kraakten de kwaliteit van het haalbaarheidsonderzoek. D66-fractievoorzitter Jeannet Bos: "Het zijn vragen van de twee schoolbesturen die onderzocht zijn en diezelfde besturen hebben ook de antwoorden gegeven." CDA-raadslid Dunning vroeg zich af waarom de andere schoolbesturen in Meppel niet om hun mening is gevraagd in het onderzoek. Volgens de wethouder hebben de andere scholen die niet onder Promes en PCBO vallen geen bezwaar tegen de scholen in Nieuwveense Landen.
De VVD deed er nog een schepje bovenop. De partij vraagt zich af waarom ouders met kinderen in de wijk, en toekomstige bewoners niet zijn gevraagd of ze een school in de wijk willen. Simone Schonewille van de VVD wil dat dat alsnog gebeurt voordat de raad een besluit neemt.

Linksom of rechtsom?

PvdA, D66 en het CDA vinden ook de volgorde van de plannenmakerij verkeerd. De gemeenteraad heeft ooit een motie aangenomen dat er voor het complete Meppeler onderwijs een Integraal Huisvestings Plan (IHP) moet komen. D66-fractievoorzitter Jeannet Bos: "Dat is er nog steeds niet. We hebben alleen de haalbaarheidsstudie voor de scholen in Nieuwveense Landen. Je moet toch eerst het totaalplan hebben en dan ga je kijken of de wijk een school of scholen nodig heeft."
Volgens wethouder Jaap van der Haar moet er eerst een besluit genomen worden over de scholen in Nieuwveense Landen omdat die de toekomst van alle andere Meppeler scholen sterk beïnvloeden, als er geen scholen komen in de nieuwbouwwijk. Volgens de wethouder is het IHP pas in het voorjaar van 2019 klaar.
Sterk Meppel is voorstander van de nieuwe scholen. Raadslid Eduard Annen vroeg zich wel af of je geen onomkeerbaar besluit neemt als je nu 'ja' zegt tegen de komst van een tijdelijke school en de voorbereiding voor de twee permanente. Volgens de wethouder komt dat opnieuw voor besluitvorming in de raad maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat als de raad nu A zegt straks ook B moet zeggen.

Combi met sportaccomodaties Nijeveen

Wethouder Jaap van der Haar wil tegelijk proberen het probleem van het tekort aan sportaccommodaties in Nijeveen te tackelen. Hij wil een onderzoek of kinderen uit Nieuwveense landen in Nijeveen kunnen gymmen als daar een uitbreiding van sportaccommodaties komt. Maar dat vinden schoolorganisaties Promes en PCBO geen goed idee. "Je gaat niet met kleine kinderen helemaal naar Nijeveen fietsen. Dat kost te veel tijd en is veel te ingewikkeld", zei PCBO-bestuurder Herman Langhorst.
De gemeenteraad gaat op 27 september het voorstel voor de scholen in Nieuwveense landen niet behandelen. Bijna alle partijen, ook die voor de scholen in Nieuwveense landen zijn, hebben nog veel te veel vragen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl