'Geen woord over gevolgen Drentse economie na dichtdraaien gaskraan'

Het is goed dat het kabinet extra geld uittrekt voor schadeafhandeling door aardgaswinning en met Groningen gaat praten over maatregelen om de economie te versterken na het dichtdraaien van de gaskraan. Maar over de gevolgen voor de Drentse economie en oplossingen daarvoor geen woord.
Dat is de teleurgestelde reactie van gedeputeerde Tjisse Stelpstra op de Miljoenennota. "Wat denk je van het verlies van werk op het hoofdkantoor van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen en de toeleveranciers in de aardgaswinning?", vraag Stelpstra zich hardop af.

"En het gaat daarbij niet alleen om het verlies van banen maar ook om verlies van kennis. Het is hoogwaardige arbeid en hoe kunnen we die op een andere manier in Drenthe inzetten, daar moeten we met het kabinet naar kijken." 

Ideeën voor Wiebes
De gedeputeerde komt daarom eind oktober samen met de NAM en andere partners zelf met ideeën voor minister Eric Wiebes. Al eerder riep de Drentse VVD Shell op meer te investeren in het Noorden, omdat het bedrijf zo lang aan het Groninger gas verdiend heeft. VNO-NCW waarschuwde al eerder voor het verlies van duizenden banen.

Stelpstra is wel blij met de aandacht voor de energietransitie in de Troonrede en de Miljoenennota, want volgens hem is er nog een lange weg te gaan voordat we echt alles doen met duurzame brandstoffen zonder vervuiling.

Meer over de totale kosten de afhandeling van schade door aardgaswinning en het dichtdraaien van de Groninger gaskraan bij RTV Noord.