'Versmal Nieuw Amsterdamsestraat en Brinkenweg in Emmen'

Jaap Bakker Bargeres
Jaap Bakker bij het onoverzichtelijke kruispunt © RTV Drenthe / Rien Kort
De Brinkenweg en het deel van de Nieuw Amsterdamsestraat tussen de Rondweg en de Ermerweg moet versmald worden. Ook moet de westelijke entree van de wijk (Nieuw Amsterdamsestraat) heringericht worden en moet de leegstand in het winkelhart deels opgevuld worden met maatschappelijke partijen.
Allemaal wensen en voorstellen die naar voren zijn gekomen in de aanloop naar een nieuwe visie voor de Emmer wijk Bargeres (negenduizend inwoners), die dit najaar wordt vastgesteld. Wijkvoorzitter Jaap Bakker geeft alvast een voorzetje.

Verbeteringsagenda

In het afgelopen jaar hebben inwoners samen met de gemeente, woningbouwcorporaties, het waterschap, welzijns- en natuurorganisaties met een kritische blik naar Bargeres gekeken. Waar is behoefte aan? Wat kan beter? Het onderzoek vormt de aanloop naar een een verbeteringsagenda voor pakweg de komende tien jaar.
Een van de meest ingrijpende en opvallende plannen is het versmallen van het stuk Nieuw Amsterdamsestraat tussen de Rondweg en de Ermerweg. In combinatie met het verlagen van de maximum snelheid (momenteel ligt die op dit traject op 50 kilometer per uur).

Sluipverkeer

"Sinds de herinrichting van de Ermerweg door Noordbarge (nu deels een 30-kilometerzone, red.), vrezen we in Bargeres voor meer sluipverkeer vanaf de Rondweg richting het Emmer centrum", aldus Bakker. "Nee, we hebben geen cijfers die wijzen op een toename. Maar binnen de wijk hoor ik geluiden dat dit nu al voelbaar is."
Met een herinrichting wordt het autoverkeer gestimuleerd om via de Rondweg en de Hondsrugweg te rijden.
(Tekst gaat verder onder de foto)
Winkelcentrum Bargeres
Het winkelcentrum van Bargeres. © RTV Drenthe / Rien Kort

Geen tweede rotonde

Al eerder werd er gesproken over de mogelijk aanleg van een tweede rotonde bij de westelijke wijkingang aan de Nieuw Amsterdamsestraat. Net zoals dat twee jaar geleden gebeurde aan de oostzijde van de wijk, nabij de aansluiting met de Hondsrugweg. "Sinds die vernieuwing oogt de entree aan de oostkant als een achterdeurtje", lacht Bakker.
Bovendien bevindt zich bij de oostelijke ingang een onoverzichtelijke Y-splitsing waar fietsers en automobilisten elkaar vanuit drie richtingen naderen. "Het is hier altijd opletten geblazen." Het idee voor de aanleg van een rotonde op die plek is van de baan vanwege de bedachte vernieuwing van de Nieuw Amsterdamsestraat. "Wat er wel gaat komen, is nog niet bekend. Daar wordt nog over nagedacht." Maar dat het met het oog op de veiligheid beter kan, staat volgens Bakker als een paal boven water.

Brinkenweg

Een aansluitend idee is het versmallen van de Brinkenweg, de centrale 'hoofdstraat' door de wijk. "We krijgen regelmatig klachten dat er flink wordt gescheurd. De officiële limiet is 50 kilometer per uur, maar de weg is daar niet op ingericht." Of die weg wellicht deels of helemaal 30 kilometer wordt, kan Bakker niet zeggen.
Bijkomend voordeel van al deze maatregelen is dat het Noordbargerbos aan de overzijde van de Nieuw Amsterdamsestraat beter bereikbaar wordt voor de wijkbewoners. "Velen wandelen en recreëren er graag. Als die harde verkeersscheiding tussen wijk en bos wordt opgeheven, zijn er meer doorsteekjes mogelijk. Ook richting stadsboerderij 't Nije Hoff, die tevens aan de overkant ligt."

Andere plannen uit de wijkvisie van Bargeres

Ook de aanpak van de leegstand in het winkelhart heeft de aandacht. "Dat is en blijft een doorn in ons oog. Idee is daarom om alle maatschappelijke instanties daar te concentreren. Denk aan ons wijkcentrum of zorgcentrum Hoitingerhof die (net) buiten het centrum liggen.
Andere plannen behelzen het aantrekkelijk maken van het Oranjekanaal die dwars door het midden van de wijk gaat. In de wijkvisie staan plaatjes van kano's en mensen die op een terrasje aan het water zitten met een drankje.
"Ons idee is dat je meer met het kanaal kunt. Aan weerszijden is het water afgesloten door houtwallen en fietspaden. Dat maakt het nauwelijks toegankelijk."
Tot slot valt de aandacht voor de opzet van de wijk op. De oostkant moet compacter en krijgt een meer stedelijk karakter, het westelijk deel moet juister opener en meer landschappelijk worden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl