Inwoners Westerveld betalen iets minder gemeentelijke heffingen

Rijk word je er als inwoner van de gemeente Westerveld niet van. Maar goed, de inwoners kunnen er op rekenen dat de gemeentelijke lasten komend jaar met 25 euro omlaag gaan.
Financieel staat de gemeente er goed voor. Er wordt vanuit gegaan dat er de komende jaren geld overblijft. In 2019 moet er 183.000 euro in kas blijven. Dat loopt in 2022 op tot ruim 1,1 miljoen euro. Dit alles blijkt uit de begroting voor de komende jaren.

Iets lagere OZB
Dat de inwoners iets minder kwijt zijn aan belastingen heeft te maken met een iets lager onroerend zaakbelasting en mogelijk iets lagere kosten voor onderhoud van het riool.

De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd. Dat is eerder dit jaar al tijdens de behandeling van de voorjaarsnota vastgesteld.

Geld naar Havelte, Diever en Dwingeloo
Zo wordt er geld uitgegeven voor het opknappen van het dorp Havelte. Daar is inmiddels het Piet Soerplein aangepakt. Nu is de verbinding tussen het dorp en natuurgebied Holtingerveld aan de beurt. Ook in Diever en Dwingeloo wordt geïnvesteerd. In Dwingeloo wordt de Heuvelenweg aangepakt.
Deel dit artikel: