Miljoenen beschikbaar voor herstel Drentse natuur: 'Het is menens'

Het Dwingelderveld - nu in bloei - is een van de gebieden waar geld voor beschikbaar is.
Het Dwingelderveld - nu in bloei - is één van de gebieden waar geld voor beschikbaar is. © RTV Drenthe
De provincie Drenthe gaat zo snel mogelijk beginnen met het versterken van stikstofgevoelige natuur. Het Rijk heeft er ruim zeventig miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Het is ons menens, we gaan voor een extra boost in het natuurherstel."
De Drentse natuur versterken, met name de stikstofgevoelige gebieden, is het belangrijkste doel van het Programma Natuur. Verschillende maatregelen, groot en klein, moeten er de komende jaren voor zorgen dat de achteruitgang van de Drentse natuur wordt stopgezet en dat er een onderling verbonden natuursysteem ontstaat.

Biodiversiteit onder druk

"Het Programma Natuur is een deel van de oplossing van de stikstofproblematiek", laat Jumelet weten. De cijfers liegen er niet om: twaalf van de veertien Natura 2000-gebieden in Drenthe kampen met het neerslaan van te veel stikstof. Daardoor verandert het doorgaans voedselarme karakter van de Drentse natuur, met grote gevolgen voor de planten en dieren die er leven. De planten en dieren in die gebieden zijn niet opgewassen tegen de verzuring van de bodem die door de stikstofdepositie ontstaat. De biodiversiteit staat daardoor onder druk.
"We zien dat er problemen zijn qua biodiversiteit. Met veel verschillende partijen, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook met boeren werken we hier al hard aan", aldus Jumelet. "Het Programma Natuur is weer extra. Dit moet allemaal leiden tot een verbetering van de natuur, zodat de verschillende soorten planten en dieren weer beter kunnen gedijen. En dat we voldoen aan de richtlijnen die we met elkaar hebben afgesproken in Europa."

Na de zomer aan de slag

Of we de lijst met bedreigde flora en fauna straks zien krimpen is moeilijk te voorspellen. Jumelet: "Of het genoeg zal zijn, moet blijken. We hebben in ieder geval heel veel plannen waarvan wij zeggen dat die nodig zijn om de natuur sterker te maken."
Die plannen liggen al klaar om na de zomer uitgevoerd te worden. Eric Menkveld van Natuurmonumenten hoopt zo snel mogelijk te beginnen met de uitvoering ervan. Eén van de voorbeelden is het Dwingelderveld. "Dat gaan we kleinschalig plaggen, we verwijderen de opslag van berken en wilgen en we proberen her en der wat greppels dicht te zetten, zodat we langer water vast kunnen houden." Maatregelen in andere Drentse gebieden staan in het uitvoeringsprogramma beschreven.

Urgentie

Niet alle stikstofgevoelige natuur in Drenthe wordt direct aangepakt. Er moest een keuze gemaakt worden. Menkveld: "Je kiest wat je het meest noodzakelijk vindt en wat je het snelst uit kunt voeren."
Menkveld is verheugd dat er actie wordt ondernomen, maar geeft ook aan dat er een sombere kant is. Zo wordt de stikstofdepositie zelf niet direct minder. "Onze grote zorg is dat er aan de bron van het probleem meer moet gebeuren. Ondertussen kunnen we allerlei flora en fauna in de been houden, maar er moet natuurlijk meer gebeuren."
Herstel Drentse natuur: verbeteringen voor twaalf Natura-2000 gebieden

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl