Omgevingsvisie Drenthe: spagaat tussen regie en loslaten

Wat is de rol van de provincie  bij de vestiging van zonneakkers en windmolens? (Rechten: RTV Drenthe)
Wat is de rol van de provincie bij de vestiging van zonneakkers en windmolens? (Rechten: RTV Drenthe)
Hoe ver moet de regierol van de provincie gaan als het om de omgeving gaat. Vooral als het gaat over waar moeten zonneparken en windmolens komen? Daarover ging vandaag opnieuw de discussie in Provinciale Staten.
Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra van Duurzame Energie zitten Provinciale Staten in een spagaat: "U roept aan de ene kant om
en aan de andere kan om meer ruimte voor gemeenten en inwoners. Iedereen wil het proces van onderop maar is bang dat als er iets mis gaat we geen regie hebben."
Provinciale Staten heeft de vernieuwde Omgevingsvisie en Provinciale Omgevings Verordening vastgesteld. Dit is een dik boekwerk met regels wat je waar wel en niet mag doen in Drenthe. Gedeputeerde Staten willen heel veel verantwoordelijkheid bij gemeenten en inwoners leggen. Maar dat wil volgens Stelpstra niet zeggen dat de provincie niks meer te zeggen heeft. Volgens de gedeputeerde heeft de provincie in de nieuwe omgevingsvisie juist meer grip op ruimtelijke ontwikkelingen zoals zonneakkers en windmolenparken.

Juist meer haakjes voor provincie

Stelpstra: "In deze nieuwe omgevingsvisie zit een extra haakje voor de regie van de provincie. Ontwikkelingen moeten landschappelijk inpasbaar zijn. Die regel zit er nu niet in! En we beschrijven voor gebieden kernkwaliteiten en robuuste systemen, zoals natuur en landbouw. Als een plan niet past binnen een kernkwaliteit of zo’n robuust systeem moet het in de toekomst langs de provincie. In de oude omgevingsvisie was er juist meer ruimte voor regie van de gemeenten."
De PVV wil dat de provincie bij voorbaat het bouwen van zonneakkers in natuur- en landbouwgebieden verbiedt maar kreeg daarvoor in de staten de handen niet op elkaar.

Regionale Energie Strategie

Drenthe moet in 2030 twintig petajoule aan duurzame hernieuwbare energie opwekken. Maar hoe, dat komt te staan in de Regionale Energie Strategie (RES). Die is er nog niet, aan het maken ervan zijn provincie en gemeenten net begonnen. "We stellen nu een nieuwe omgevingsvisie vast terwijl de RES er nog niet is, is dit niet de verkeerde volgorde?'', vraagt Statenlid Aimee van der Ham van Sterk Lokaal zich af.
Zolang de Regionale Energie Strategie er niet is willen PvdA en VVD in ieder geval provinciale grip houden op de ontwikkeling van zonneparken en windmolens buiten stedelijk gebied. Ton Serlie (VVD) en Hendrikus Loof (PvdA) wijzen op de twee zonneparken die bij Pesse in de gemeente Hoogeveen gebouwd gaan worden op landbouwgrond terwijl op een steenworp afstand een leegstaand Energie Transitie Park in de gemeente Midden-Drenthe ligt.
GroenLinks, VVD, ChristenUnie, en Sterk Lokaal regelden via een motie dat de provincie de regierol heeft zowel bij de totstandkoming van de RES als ook bij het concretiseren van afspraken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. En dat als afspraken niet worden nagekomen Provinciale Staten iets te zeggen hebben over te nemen maatregelen.

Participatie en draagvlak

Ook werd een amendement van de PvdA aangenomen dat bij alle plannen voor herwinbare en duurzame energie de initiatiefnemers in overleg en samenwerking met omwonenden een participatieplan opstellen.

Windmolens verder van bebouwing

SP en PVV willen dat toekomstige windmolens verder van huizen af komen te liggen. Minimaal vijf keer de masthoogte wil de SP. De PVV wil de afstand nog groter: bij windmolens tussen de 50 en 100 meter hoog minimaal 1,5 kilometer en bij windmolens boven 100 meter 2 kilometer. Even snel gerekend: dan kan in Drenthe nergens meer een windmolen gebouwd worden. De PVV wil sowieso geen nieuwe windmolenparken en de geplande parken in de Veenkoloniën verplaatsen naar zee. Maar die moties daarover haalden het allemaal niet.

Opdracht moet wel gehaald worden

Gedeputeerde Stelpstra: "We moeten in 2030 twintig petajoule aan duurzame energie opwekken binnen onze provincie. Veertig procent van de energie moet dan duurzaam worden opgewerkt. Ik ga geen opdrachten aan gemeenten uitdelen wie wanneer hoeveel moet doen. Maar als gemeenten de handschoen niet oppakken beschouw ik het als een uitdaging om hun rol over te nemen."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl