Problemen met rioolwaterzuivering in Echten

De slibvergisting van de rioolwaterzuivering in Echten wordt aan het einde van dit jaar stilgelegd. Het monitoringssysteem, dat werkt op sensoren, biedt onvoldoende zekerheid over de werking van de installatie.
Waterschap Drents Overijsselse Delta is nu begonnen met een onderzoek om de problemen op te lossen.

Hoogeveen en omliggende kernen
De rioolwaterzuivering in Echten zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Hoogeveen en uit de omliggende kernen. Slib, het restproduct van het zuiveringsproces, wordt in grote tanks vergist. Hierdoor ontstaat biogas dat in een warmtekrachtinstallatie wordt omgezet in elektriciteit. Deze slibvergisting wordt dus buiten werking gesteld.

Zuiveren water gaat gewoon door
Volgens het waterschap heeft het uitzetten van de slibvergisting voor het zuiveren van het afvalwater geen consequenties. Dat proces gaat gewoon door. 

Deel dit artikel: