Zorgen om wie straks eigenaar wordt van de zonneroute langs de A37

A37 zonneroute
Zonnepanelen in de zij- en middenbermen tussen Hollandscheveld en Noordscheschut © The Imagineers
Omwonenden van de A37 in de gemeente Emmen maken zich zorgen over wie straks de eigenaar gaat worden van de A37-zonneroute en of die ook eigenaar blijft en het project niet aan het buitenland doorverkoopt.
Als dat namelijk gebeurt, gaan investeerders in het buitenland aan de haal met de subsidies waarmee de 42 kilometer lange zonnepanelenroute aangelegd gaat worden. En omwonenden van de A37 moeten mee kunnen profiteren van de opbrengst. Dat bleek tijdens een infoavond over de stand van zaken van de zonneroute in de gemeente Emmen.

Wieringerwerf-scenario

Sommige omwonenden zijn bang dat het met het mega-zonneproject net zo zal gaan als de windmolens in de Wieringermeer. Uiteindelijk zijn energiereus Vattenfall en een aantal boeren met de winst gaan lopen, gaat er nauwelijks opbrengst naar omwonenden en is alle stroom voor datacenters van Microsoft en Google. En onlangs zette Vattenfall 32 van haar 82 molens alweer in de verkoop.
Ondernemend Emmen-directeur Herman Idema was één van de bezoekers van de infoavond. Hij vindt dat Rijkswaterstaat contractuele eisen moet stellen aan de winnaar van de aanbesteding mocht die de zonneroute ooit doorverkopen. "De ontwikkelaar die wint wordt juridisch eigenaar van de zonneroute", vertelt omgevingsmanager Nadinja Hettinga van Rijkswaterstaat. "Omdat de grond van Rijkswaterstaat blijft, kunnen we wel meer eisen stellen. Bij verkoop aan een andere partij blijven die eisen gelden." Wethouder René van der Weide wil dat participatie door omwonenden deel uit maakt van de afspraken en eisen.

Exit zonnewand Erica?

De zonnewand die bij Erica zou kunnen komen, lijkt verleden tijd. Nadat er op Erica geprotesteerd werd tegen een ruim zes meter hoge wand van zonnepanelen, besloot de gemeente Emmen een enquête in de regio uit te schrijven. De uitkomst is volgens wethouder René van de Weide overduidelijk: 82 procent van de deelnemers wil geen zonnewand.
Wel wil het overgrote deel (63 procent) zonnepanelen in een vlakke opstelling, zoals ze gepland zijn langs de A37. Die vlakke opstelling komt namelijk niet eens boven de vangrails uit. Dus heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen in een zienswijze op het zogenoemde Provinciaal Inpassings Plan (PIP, een soort overkoepelend bestemmingsplan) aan Gedeputeerde en Provinciale Staten duidelijk gemaakt: wij willen geen zonnewand bij Erica.
Maar projectregisseur hernieuwbare energie bij de provincie Drenthe Mark Ronda kon niet vooruitlopen op aanpassing van het PIP. Daarover moeten GS een besluit nemen en dan moet het nog langs PS. Dus zet de Werkgroep Zonnewand A37 NEE de strijd voort totdat de zonnewand echt helemaal uit het PIP is verdwenen zegt werkgroep-lid Bert Schoenmaker. "Er zijn via de werkgroep 100 zienswijzen ingediend en 1.155 mensen hebben de petitie ondertekend. Die petitie gaan we woensdag op het provinciehuis aan gedeputeerde Henk Brink aanbieden."

Geen verlengde zonnewand in Hoogeveen

In Hoogeveen willen omwonenden juist wel een zonnewand om het geluid van de A37 tegen te houden. Rijkswaterstaat heeft ruimte voor een wand vanaf afslag Hoogeveen-Oost tot aan het Alteveerviaduct. Dat betekent dus een hogere en veel langere zonnewand dan de huidige geluidsmuur, die maar op een deel van dat traject staat. Maar de Hoogeveners willen ook graag dat de zonnemuur helemaal wordt doorgetrokken vanaf het Alteveerviaduct tot aan klaverblad Hoogeveen.
Rijkswaterstaat heeft daar naast de A37 geen grond. De gemeente moet die maar kopen vinden de omwonenden. Maar dat gaat de gemeente niet doen zo bleek tijdens de infoavond voor Hoogeveen op 18 augustus. De gemeente heeft simpelweg het geld niet, zegt wethouder Werner ten Kate. De omwonenden worden volgens omgevingsmanager Hettinga van Rijkswaterstaat wel bediend in hun wens de 'lelijke' achterkant van de zonnemuur groener te maken. "Dat gaan we in overleg doen, dat kan bijvoorbeeld met struiken of groene doeken of beiden."

Geen effecten op natuur

Volgens Maurits Schilt die zich bij het ingehuurde ingenieursbureau Witteveen en Bos voor de zonneroute bezig houdt met de flora en fauna, zijn er geen effecten te verwachten op natuurgebieden omdat ze te ver van de A37 af liggen. Effecten op dieren en planten in de bermen van de A37 moeten voorkomen worden, bijvoorbeeld door geen zonnepanelen te plaatsen voor wildtunnels zoals dereeëntunnel bij Zwartemeer. Van dat soort tunnels zijn er 42 onder de A37. Ook moeten de zonnepanelen zo worden geplaatst dat dieren er altijd makkelijk onder weg kunnen vluchten.

Veiligheid weggebruikers voorop

Volgens Hettinga gaan de zonnepanelen langs de hele A37 voldoen aan alle veiligheidseisen die er zijn voor autosnelwegen. Langs de A37 komt 110 kilometer extra vangrail. Tussen de zonnepanelen en de vangrail zit altijd anderhalve meter gras, voor het geval de vangrail tijdens een ongeluk naar binnen of buiten buigt. Die ruimte en die voor de zonnepanelen is er langs grote delen van de A37 omdat de bermen en middenbermen erg breed zijn aangelegd. Ook moeten de panelen zo worden opgesteld dat weggebruikers geen last hebben van weerkaatsend zonlicht.
1 september is nog de bijeenkomst voor de gemeente Coevorden. Die is net als de andere bijeenkomsten digitaal. Aanmelden kan via info@drentsezonneroutea37.nl. Het PIP is zowel op de site van de provincie als op papier in het provinciehuis te lezen. Zienswijzen indienen kan digitaal maar ook mondeling op het provinciehuis t/m 9 september.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl