Gedeputeerde Staten: Geen uitstel voor ijsbaan Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen krijgt geen uitstel van de deadline voor de bouw van de de ijsbaan met zwembad. Dat laat het provinciebestuur weten. Hoogeveen had om uitstel gevraagd om de miljoenensubsidie niet mis te lopen.
De provincie houdt vast aan de voorwaarden die eerder zijn gesteld. Dat betekent dat Hoogeveen de vijf miljoen euro alleen krijgt als de ijsbaan op 1 januari 2020 klaar is.

In een schriftelijke verklaring stelt Gedeputeerde Staten dat 'het college heeft vernomen dat de gemeente Hoogeveen een jaar uitstel op de deadline voor de realisatie van de kunstijsbaanvoorziening wil.'

"Wij hebben de besluitvorming over de subsidie voor een bovenregionale kunstijsbaan vorig jaar aan Provinciale Staten voorgelegd en zij hebben hier mee ingestemd op 12 juli 2017. De voorwaarden zoals die in 2017 bij de beschikking zijn vastgesteld, blijven wat het college betreft de geldende voorwaarden", valt te lezen in de schriftelijke verklaring. 

Gedeputeerde Staten heeft dat standpunt drie weken geleden in een brief aan de gemeente Hoogeveen nogmaals bevestigd.

Provinciale Staten heeft uiteindelijk het laatste woord over de vraag of Hoogeveen wel of geen uitstel krijgt. De gemeente Hoogeveen beraadt zich op dit moment op een reactie op de verklaring van Gedeputeerde Staten.

Lees meer over de ijsbaansoap: 
- Hoogeveen wil uitstel van deadline nieuwe ijsbaan
'Als die vijf miljoen euro niet komt gaat de stekker eruit'
Teleurstelling bij Drentse schaatsverenigingen