Vacatures: de Mediaraad van RTV Drenthe zoekt nieuwe leden

De Mediaraad van RTV Drenthe is een orgaan dat de directie/hoofdredactie van RTV Drenthe gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid ten aanzien van het programma-aanbod online en op radio en televisie.
De raad bestaat uit een enthousiast team, dat de ontwikkelingen nauwlettend volgt en toetst. Zie de website van RTV Drenthe voor meer algemene informatie over de Mediaraad.

Per 1 januari 2019 ontstaan in de Mediaraad vacatures voor de sectoren:
sport
kunst en cultuur
jongeren/educatie/onderwijs
kerkgenootschappen/organisaties op geestelijke grondslag

Profielschets
De kandidaat:
  • vertegenwoordigt binnen RTV-Drenthe, in brede zin, de sector zoals hierboven omschreven en is binnen deze doelgroep representatief in de provincie Drenthe.
  • is werkzaam (geweest) in deze sector en/of heeft hierin bestuurlijke ervaring.
  • heeft een brede belangstelling voor de diverse vormen van media.
  • is in staat een juiste afweging te maken tussen het algemeen belang van de omroep en de aandacht binnen radio en tv voor de eigen achterban.
  • luistert/kijkt regelmatig naar de programma’s van RTV Drenthe en volgt deze kritisch.
  • woont in de provincie Drenthe.
  • heeft geen dienstverband bij een commerciële- of andere publieke omroep.

Benoeming vindt plaats voor een maximale periode van tweemaal vier jaren. Het betreft een onbezoldigde functie. Wel is er een onkostenvergoeding.

Informatie kan ingewonnen worden bij Johan Rodenhuis, voorzitter van de Mediaraad, tel. 06-53228609 of email.

Belangstellenden worden verzocht hun reacties via email te zenden naar het secretariaat van RTV Drenthe t.a.v. Corrie Smid.
Meer over dit onderwerp:
Mediaraad
Deel dit artikel: