Gemeente Hoogeveen krabbelt omhoog uit financieel dal

baltes raadszaal hoogeveen
Informateur Johan Baltes spreekt de raad van Hoogeveen toe © RTV Drenthe
De gemeente Hoogeveen sluit het jaar 2020 af met een negatief saldo van 97.000 euro. Dat is aanzienlijk beter dan voorzien, want de verwachting was dat de gemeente een tekort van 1,3 miljoen euro zou hebben aan het einde van 2020.
De kleinere tegenvaller is vooral te danken aan een hogere uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds en een lagere bijdrage aan de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO).
Hoogeveen heeft zelfs een spaarpot van een miljoen weten op te bouwen in 2020, terwijl rekening was gehouden met een negatief saldo van 2,5 miljoen euro in de algemene reserves.

Financieel niet weerbaar

Het weerstandsvermogen, oftewel de capaciteit om financiële tegenvallers op te vangen, is met 0,08 extreem laag. Een weerstandsvermogen van 0,6 geldt als ruim onvoldoende en een weerstandsvermogen van 2,0 betekent uitstekend. De gemeente verwacht dat het weerstandsvermogen in 2024 boven de 1,0 uitkomt, wat als voldoende wordt beschouwd.
Jeugdhulp kostte de gemeente in 2020 1,5 miljoen meer dan waar rekening mee was gehouden. In totaal was Hoogeveen 19,3 miljoen euro kwijt aan jeugdhulp in 2020, in 2019 was dit 19,6 miljoen euro. Het Rijk heeft de extra kosten voor jeugdhulp deels gecompenseerd.

Miljoenenbezuinigingen

Vorig jaar zijn maatregelen genomen om de instroom naar de jeugdhulp te verkleinen en de verwachting is dat de effecten hiervan in de jaarrekening van 2021 al beter zichtbaar zullen zijn. De gemeente werkt ook aan een hervormingsplan voor jeugdhulp en hoopt daarmee meer grip te krijgen op de kosten.
Gewezen wethouders hebben de gemeente Hoogeveen 574.000 euro gekost in 2020. Het college van Hoogeveen viel vorig jaar zomer na een vertrouwenscrisis. Informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis adviseerden een zakencollege voor Hoogeveen. In hun rapport 'Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen. Nu nog indrukwekkend zorgwekkend', bevolen ze de gemeente een pessimistisch-realistisch begrotingsbeleid aan. De gemeenteraad nam de aanbevelingen in het rapport over. De raad stemde in met bezuinigingen over vier jaar van opgeteld wel 50 miljoen euro op een begroting van 180 miljoen euro.
Voor dit jaar lijkt de gemeente goed op weg om de geboekte 6,8 miljoen aan bezuinigingen te halen, zo blijkt uit een tussenrapportage. Zoals het er nu uitziet, worden 841.000 euro van die geplande bezuinigingen in 2021 niet gehaald. Zo verwacht de gemeente dit jaar 721.000 euro minder inkomsten uit parkeren, vooral omdat minder inwoners in het centrum hebben gewinkeld vanwege Covid-19.

Veel doelen niet gehaald

De gemeente heeft een aantal beleidsdoelen voor 2020 niet gehaald, zoals het versterken van de culturele positie en betekenis van Hoogeveen door de realisatie van een nieuw cultureel complex in het centrum. Eind vorig jaar werd de stekker getrokken uit de plannen voor zo'n cultureel centrum, omdat de gemeente miljoenen moet bezuinigen.
Ook streefde de gemeente in 2020 naar minder leegstand, minder werkloosheid, minder restafval en minder overlast door alcohol- en drugsgebruik. Al die doelen zijn niet gehaald. Ook weet de gemeente nu al dat het niet lukt om als organisatie in 2025 CO2-neutraal te zijn en als hele gemeente in 2040.

Goedkeuring accountant?

Bij de publicatie van dit bericht was nog niet bekend of de accountant de jaarrekening van 2020 al heeft goedgekeurd. "Tussentijdse afstemming met de accountant geeft ons nog steeds het vertrouwen dat de door u ontvangen concept-jaarrekening actueel is, maar nog niet definitief", zo schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Maandag vergadert de gemeenteraad over de jaarrekening van 2020.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl