Voorlopig geen wegdekverwarming in Hondsrugtunnel Emmen

Het wegdek in de Hondsrugtunnel in Emmen wordt voorlopig niet verwarmd.
Door verwarming van het wegdek, zou gladheid in de winter voorkomen kunnen worden. 

Het was de bedoeling dat de tunnel aangesloten zou worden op het warmtenet van Equa, het eerste warmtenet van Emmen. Ook Wildlands Adventure Zoo maakt gebruik van het warmtenet, gevoed door restwarmte van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). 

Nu blijkt dat er te weinig energie vrijkomt om het wegdek op de juiste manier te verwarmen. Wel wordt het aangebrachte systeem in stand gehouden zodat toekomstige duurzame verwarmingsopties mogelijk zijn. 

De gemeente Emmen blijft daarom strooien in de tunnel tijdens de winter.
Deel dit artikel: