Gemeente Emmen wil ruim 30 miljoen euro investeren in nieuwbouw scholen

Esdal College Klazienaveen
Bij het Esdal College in Klazienaveen krijgen drie basisscholen nieuw onderdak. © RTV Drenthe / Rien Kort
Het college van de gemeente Emmen wil in de komende vier jaar 31,4 miljoen euro investeren in de nieuwbouw van scholen. Met deze investering wil de gemeente goed en modern onderwijs garanderen in bijdetijdse gebouwen. Tot en met 2025 wordt het vizier gericht op de financiering van nieuwe panden in of bij Klazienaveen, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en in de Emmer wijken Delftlanden en Bargeres.
Normaal gesproken stelt de gemeente Emmen jaarlijks een huisvestingsplan op, maar nu strekt zich dat uit tot en met 2025. Wethouder Robert Kleine heeft overleg gevoerd met alle scholen in het basisonderwijs (62 locaties) en het voortgezet onderwijs (9 locaties) over de plannen en de volgorde waarin ze uitgevoerd worden.
"Door samen vooruit te kijken, kunnen investeringen in schoolgebouwen beter gepland en afgestemd worden", aldus Kleine. Daarbij werd onder meer gekeken naar energiezuinigheid van gebouwen, maar ook daling van het aantal leerlingen door krimp. Hierbij zijn er straks wellicht minder gebouwen nodig. Het gebruik van scholen verandert ook, bijvoorbeeld door de komst van voorscholen of de combinatie met kinderopvang.

Tussen de 7 en 8 miljoen euro

Het college wil daarom jaarlijks tot en met 2025 tussen de 7 en 8 miljoen euro aan budget en krediet achter de hand houden om de plannen te verwezenlijken. Naast de financiering van nieuwbouw, wordt met het geld ook bepaalde spoedzaken ondervangen, aldus Kleine. "Denk daarbij plotseling gestegen kosten van bouwmaterialen."

Klazienaveen

In overleg met de scholen is er een volgorde opgesteld per gebied. Mocht de raad akkoord gaan met het voorgelegde huisvestingsplan, dan is als eerste Klazienaveen in 2022 aan de beurt wat betreft toekenning van geld. In dit dorp is een grote stoelendans op komst wat betreft de schoolhuisvesting.
Drie basisscholen (De Planeet, De Spil en De Viersprong) gaan fuseren en vestigen zich gezamenlijk in de nieuwbouw die bij het Esdal College wordt gebouwd. Basisscholen De Kap en de Pastoor Middelkoop willen als twee zelfstandige scholen in een pand verder op de vrijkomende locatie van De Planeet.
Ook wordt er nog gekeken naar vervangende nieuwbouw voor de Sint Henricusschool, die verouderd is geraakt. Het schoolbestuur acht nieuwbouw noodzakelijk en een mogelijke locatie is die van De Spil.

Delftlanden

Voor 2023 staat de Emmer wijk Delftlanden op de agenda. De wijk maakt een groeispurt door en dat is ook te merken aan het aantal leerlingen op openbare basisschool De Delftlanden en diens christelijke tegenhanger Het Talent. Beide zijn momenteel gevestigd in een multifunctionele accommodatie (mfa) in de wijk, waarvan het jasje steeds meer begint te knellen.
Als tijdelijke oplossing wordt gedacht aan het tijdelijk onderbrengen van de (buitenschoolse) kinderopvang (die zich ook in de mfa bevindt) in het informatiecentrum van de Delftlanden. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor de scholen. Daarnaast wordt gedacht aan tijdelijke uitbreiding van de mfa. In de toekomst ligt het in de lijn om een permanent stenen schoolgebouw in de wijk te bouwen.
De Barg in Bargeres Emmen
Op de plek van De Barg komt een nieuw gebouw dat ook ruimte gaat bieden aan De Brink en de Tine Marcusschool © RTV Drenthe/Rien Kort

Bargeres

In de twee daarop volgende jaren komen de Emmer wijk Bargeres, Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen in beeld. Het pand van de Thriantaschool aan de Zuidlaarderbrink in Bargeres is gedateerd. De leerlingen daar gaan over naar een nieuw te bouwen locatie aan de Meerdijk. De Barg, De Brink en de Tine Marcusschool willen samen verder op de locaties van eerstgenoemde.

Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek

Tot slot wordt wordt gekeken of de St Francisusschool in Weiteveen en de Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek op termijn ondergebracht kunnen worden in een pand tussen beide dorpen in. De Kerkenweg nabij het zwembad was al in beeld, maar door ruilverkaveling in het Bargerveen is de hoek bij de kruising Boôvenen met de Stheemanstraat ook een optie, mogelijk met nieuwe sportvoorzieningen.

Na 2025

Voor de jaren na 2025 heeft de gemeente ook al een koers uitgestippeld voor plannen voor nog eens twintig miljoen eruo. Wethouder Kleine wil na vier jaar eerst het huisvestingsbeleid evalueren. "Mogelijk zijn bepaalde plannen achterhaald geraakt of moeten ze noodgedwongen worden opgeschoven."
Voor de periode tussen 2026 en 2029 wordt er nader gekeken naar nieuwbouwplannen in Emmer-Compascuum (OBS De Dreef), Erica (OBS De Anbrenge), Emmermeer (RKBS Sint Frans) en het Carmelcollege in Angelslo.
Laatstgenoemde betreft een voortgezet-onderwijslocatie. De school onderzoekt momenteel de mogelijkheid van vervangende nieuwbouw op de Meerdijk.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl