Wethouder wil in gesprek met Rhee over omstreden zonnepark

“We hebben de bezwaren gehoord. We nemen ze mee, gaan met Rhee in gesprek, maar de plek gaat niet meteen van onze zonnekaart."
Wethouder Gea Smith van Assen zei dat gisteravond in de raadsvergadering. Rhee verzet zich hevig tegen de locatiekeuze, Smith begrijpt dat, maar vindt niet dat de buurtschap daarmee direct weer afvalt als zoeklocatie. "Ze moeten toch ergens komen", zegt Smith. Een groot deel van de raad stuurde ook aan op eerst een gesprek en dan verder zien.

Provinciaal oppakken
Alleen de CDA-fractie in de raad wil dat er meer gebeurt voor de inwoners van Rhee, die mogelijk een zonnepark pal voor de deur krijgen. De partij pleitte er voor om de zonneparkplannen voor Assen op een andere manier aan te pakken. Bijvoorbeeld provinciaal, om zo meer draagvlak te creëren. "We zijn geschrokken over de manier waarop we dit willen doen. Redelijk top-down. Dat kan en moet echt anders", aldus CDA-raadslid Eddy de Korte.   


Inspreker Arnold Hoosbeek, namens de bezwaarmakers uit Rhee, pleitte ook voor een provinciale aanpak. Hij wees daarbij bijvoorbeeld op het aantal beschikbare hectares dat de gemeente Midden-Drenthe heeft ten opzichte van de gemeente Assen. 

Er zijn door de gemeente tien potentiële gebieden aangewezen voor zonneparken, waaronder dus bij Rhee. Volgende week neemt de raad een beslissing over de plannen.
Deel dit artikel: