Texel Bank in Assen in beeld voor monumentenstatus

Assen laat onderzoeken of de Texel Bank op de Brink een gemeentelijk monument kan worden. B en W laten dat bekijken door de monumentencommissie.
Aanleiding is een verzoek van PvdA-raadslid Luc Rengers, die op zijn beurt door Assenaar Geert Stoffers op het oorlogsmonument werd gewezen, en de beroerde staat ervan. Stoffers schrok ervan hoe slecht het bijna zeventig jaar oude gemetselde zitmonument erbij staat. Ook beide bloembakken aan weerskanten van de Texel Bank zijn een rommeltje. Beide mannen willen graag actie.

Eerbied
"Het zou blijken van eerbied en historisch besef, wanneer er onderhoud aan het bankje wordt gepleegd en de afbeeldingen in zandsteen gerestaureerd worden", aldus Rengers. Zo staan de gemeentewapens van Assen en Texel in de rug van het bankje afgebeeld, net als een tekst waarin Texelaars de Assenaren bedanken. De zandstenen plaquettes zijn slecht leesbaar.

Als dank van Texelaars
De bank op de Brink is een geschenk van de Texelse bevolking aan de Assenaren, onthuld in april 1950. Het is bedoeld als dank voor alle hulp en gastvrijheid die honderden Texelaars kregen in het laatste half jaar van de Tweede Wereldoorlog.

Achthonderd eilandbewoners van 17 tot 35 jaar, werden de laatste maanden van de oorlog in Assen te werk gesteld door de Duitsers. De jongemannen moesten verdedigingswerken en tankgrachten in het Asserbos en het Balloërveld graven om de geallieerde troepenmachten tegen te houden.

Port Satan
De Duitse bezetter haalde de Texelse jongemannen eind 1944 doelbewust van het eiland. Ze waren bang dat vanaf Texel de bevrijding van Noord-Nederland zou worden ingezet. Om hulp van de eilandbevolking te voorkomen, moesten honderden Texelaars te voet naar Assen voor dwangarbeid. Ze bivakkeerden in het gesticht Port Natal, in schoolgebouwen en later ook bij mensen thuis.

Port Natal kreeg in die tijd de bijnaam Port Satan, omdat er veel gemarteld werd door de Duitsers, vooral als er Texelaars op de loop waren gegaan.


75 jaar na dato
Omdat het volgend jaar november 75 jaar geleden is dat de eerste Texelaars naar Assen kwamen, en de kans groot is dat dit herdacht gaat worden, wil Rengers het oorlogsbankje tijdig hersteld hebben.

B en W zeggen dat de Texel Bank in 2015 nog technisch is geïnspecteerd en dat het jaarlijks algenvrij wordt gemaakt. Herstel van metselwerk en de zandstenen platen met gemeentewapens en herdenkingstekst staat pas over een jaar in de planning, antwoordt het college. Toch laten ze voor de zekerheid een adviseur de boel nader inspecteren, om te kijken of het bankje in gevaar is en of er eerder restauratie nodig is.