Advies voor betere leefomgeving van de steenuil in Aa en Hunze

Zet nestkastjes zo ver mogelijk van de weg af, is een van de adviezen aan de gemeente Aa en Hunze voor een betere leefomgeving van de steenuil.
Woensdag overhandigen de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe het 'Advies Steenuil Aa en Hunze' aan wethouder Henk Heijerman. De adviezen zijn zowel voor de gemeente als voor de inwoners.

Ambassadeur
Eind januari is de gemeente Aa en Hunze ambassadeur geworden van de steenuil. Dit om bij te dragen aan diversiteit op het Drentse platteland. Afgelopen zomer gingen Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer met gemeente, bewoners, boeren en deskundigen om tafel om te kijken hoe de leefomgeving van de steenuil verbeterd kan worden.

Tips voor inwoners
Inwoners kunnen helpen bij het verbeteren van de leefomgeving voor de kleine uil. Bijvoorbeeld door een erf 'steenuilvriendelijk' te maken. Dit kan onder andere door grasland zo min mogelijk te bemesten en te maaien, door nestkasten zo ver mogelijk van de weg af te zetten of  drinkbakken voor vee neer te zetten waar de uil zelf uit kan klimmen. 

Adviezen voor de gemeente
Een goede bescherming van houtwallen, oude bomen en poelen verbetert de leefomgeving van de uil. Verder adviseert het rapport dat de gemeente meer bermen ecologisch gaat beheren. Dit betekent dat er genoeg kruidenrijk en prooirijk grasland is. De gemeente Aa en Hunze begint dit jaar bij de bermen tussen Gasteren - Annen - Annerveenschekanaal en Geelbroek - Eelerveld. 

Meer steenuilen
Door het advies moeten er meer steenuilen in Aa en Hunze worden geboren of zich hier vestigen. Ook draagt dit bij aan een divers landschap. 

Meer weten over de steenuil? Doe dan hier de quiz.