PvdA wil stoppen met de ijsbaan, D66 twijfelt en Gemeentebelangen wil juist doorgaan

De PvdA wil dat het project voor de bouw van een kunstijsbaan met zwembad in Hoogeveen wordt stopgezet. "Door het hele proces heen zijn er tekortkomingen. Je zou kunnen zeggen dat van maart 2017 tot en met september 2018 sprake is van onbehoorlijk bestuur", zegt fractievoorzitter Inge Oosting.
Volgens de oppositiepartij bevestigt het rapport van de Rekenkamercommissie het eerder ingenomen standpunt van de PvdA. "Het plan voor een gecombineerde bouw ijsbaan/zwembad heeft heel veel tekortkomingen en grote, onbeheersbare financiële risico’s. Dat maakt het zowel inhoudelijk als financieel geen voldragen plan. Deze dramatische feiten kunnen maar tot één conclusie leiden: het project moet worden stopgezet", zegt fractievoorzitter Oosting. 

'Inwoners betalen de rekening'
Volgens Oosting heeft het college de raad "op verschillende momenten onvoldoende en niet juist geïnformeerd. Ook was het voor de raad niet duidelijk of en wanneer nog kon worden bijgestuurd (...). De risico’s zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt, en daarmee ook de gevolgen ervan. Dat leidt ertoe dat er ook geen maatregelen zijn genomen om de risico’s te beperken. Deze risico’s kunnen oplopen tot meer dan 10 miljoen euro, bovenop de nu al bekende investering van ruim 30 miljoen euro. De inwoners van Hoogeveen betalen hier vroeg of laat de rekening voor." 

De PvdA wil in de raadsvergadering van 1 november het debat voeren over de politieke verantwoordelijkheid en de inhoud van het Rekenkamerrapport. 


D66: 'Twijfels versterkt'
Voor D66-raadslid Peter Scheffers zijn de twijfels over het project niet weggenomen. "Integendeel: die twijfels zijn gewoon versterkt. Er komt over veertien dagen nog een debat en er komt nog een reactie van het college. Ik denk dat we dat bij elkaar moeten pakken en dan kunnen we een definitief besluit nemen. Het is er niet beter op geworden met dit Rekenkameronderzoek."


Gemeentebelangen: 'Doorgaan'
Fractievoorzitter Jacob van der Heide van Gemeentebelangen vindt dat de stekker er helemaal niet uit moet. "Blijft gewoon overeind wat op 12 juli in het raadsbesluit is vastgelegd. Op moment dat het duurder wordt dan is afgesproken komt de wethouder bij ons terug. Dan nemen we een nieuw besluit. Daar hebben we onder meer die vijf miljoen euro subsidie voor nodig van de provincie, zodat we de plannen die er nu liggen in uitvoering kunnen brengen."

Volgens Van der Heide is het aanbestedingsbedrag uiteindelijk bepalend voor de totaalprijs. "Plus een aantal dingen waarvan de Rekenkamercommissie zegt dat ze onzeker zijn, dat hebben we het hele traject geweten. Daar zijn we steeds in meegenomen en is wat ons betreft helemaal geen probleem."

Deel dit artikel: