Burgemeester Loohuis herkent zich niet in conclusies Rekenkamercommissie

Burgemeester Karel Loohuis begrijpt niet dat de Rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen concludeert dat Hoogeveen een risico van vele miljoenen euro's loopt met de bouw van een kunstijsbaan met zwembad.
Eerder vanmiddag noemde wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) het rapport van de Rekenkamercommissie onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd. Loohuis staat achter de woorden van Slomp. "Ik begrijp niet dat de Rekenkamercommissie op basis van de gegevens die zij zelf hebben onderzocht, tot die conclusies kan komen. We hebben al gezegd: het is ongenuanceerd, onvolledig en onbegrijpelijk."

IJsbaan komt er
"Natuurlijk willen we het graag", doelt Loohuis op de plannen voor een kunstijsbaan met zwembad. "Daar bestaat geen meningsverschil over, anders hadden we het hele proces niet hoeven te beginnen. De hele raad heeft een motie aangenomen aan het begin van het proces: u moet er alles, met een streep onder alles, aan doen om er voor te zorgen dat er een ijsbaan in Hoogeveen komt. Een motie die door een hele grote meerderheid van de raad is ondersteund. Nou, dan gaan we dat doen."

Risico's
Loohuis zegt dat aan zo'n proces risico's zitten. "Ja natuurlijk. En al die risico's die nu aan de orde zijn geweest, die hier genoemd zijn, hebben we steeds aan de raad aangegeven. Dat zijn risico's. Alleen nu kunnen we ze nog niet invullen. Daar gaan we dan en dan mee aan het werk. Dan en dan is duidelijk wanneer ze afgehandeld zijn. En zo hebben we al die risico's afgehandeld. Dus de conclusie dat we blind hebben gestaard en maar door zijn gedenderd, zonder na te denken over de risico's...Ik herken mij daar als collegelid niet in."

Lees meer over het rapport van de Rekenkamercommissie:
Gedeputeerde Jumelet: Wij hebben niet gevraagd om een ijsbaan met een zwembad
PvdA wil stoppen met de ijsbaan, D66 twijfelt en Gemeentebelangen wil juist doorgaan
'Uiteindelijk bepaalt de raad welke risico's ze willen nemen'
Wethouder Slomp noemt Rekenkamerrapport 'onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd'
IJsbaanplan: miljoenenstrop dreigt voor Hoogeveen
Rekenkamer presenteert conclusies ijsbaan- en zwembadplan Hoogeveen
Deel dit artikel: